Země plná trpaslíků

Sotva vysvitne první jarní sluníčko, začne hřát a vytahovat z prokřehlé země první zeleňoučkou trávu, z hnědých smutných stromů první pupeny a listy, ptáci začnou řvát, div si zobáky neroztrhnou, vytáhne slunce, odkudsi i spoustu malých tvorů, srocujících se do skupin pod vedením jednoho až dvou větších. Trpaslíci! Jsou tu, je jich mnoho a jejich skupiny jsou velmi dobře organizované!

Ve dvojstupech až čtyřstupech se disciplinovaně a v semknutých šicích pohybují našimi městy. Jedna malá ručička pevně svírá druhou a v jejich bezelstných očích je jasně patrné odhodlání. Odhodlání vyrůst a jednou v budoucnosti převzít vládu nad naší zemí i s příslušenstvím.

Přes všechnu snahu námi zvolených, „elitářsky“ se tvářících komunálních zástupců, prý obrů napříč politickými stranami odmítajících podporovat centra sloužící ke srocování trpaslíků, likvidovat některá další střediska pro jejich vzdělávání, rozšiřování vědomostí a sociální adaptability, jich neubývá.

Jsou i roky, kdy je tomu právě naopak. A někteří z nás ty mrňavé trpaslíky snad ještě podporují!

Někteří se dokonce snaží o zvýšení počtu jejich základen a pokoušejí se jim i jinak pomáhat. Veřejně vystupují proti likvidaci zařízení, která podporují jejich růst a sociálně kulturní úroveň!

Případná panika je zatím ale předčasná. Naši odpovědní a stateční vůdci, obři, tento boj rozhodně nevzdávají a jejich snažení tu a tam přece jen nese ovoce. S odpadlíky, kteří trpaslíky podporují, odmítají diskutovat, snaží se je takticky zmást statistickými čísly a úspěšně oddalují nutná rozhodnutí, která by měla za následek jakékoli dohody a kompromisy ve prospěch trpasličí komunity. Argumentují zbytečně vynaloženými prostředky, které lze v budoucnu využít třeba na budování golfových hřišť. Tato jsou totiž nepostradatelná například pro správný vývoj našich současných i budoucích obřích elit a velmi prospívají jejich sociální komunikaci v izolovaném, pro ně ale klidném prostředí a poskytují jim tak potřebný prostor pro plánování dalších aktivit.

V takovém prostředí mohou vznikat například sofistikované projekty třeba na zařízení pro trpasličí elity, v nichž je pobyt dostatečně nákladný, aby spolehlivě udržel svou exkluzivitu a žádoucí izolovanost od neelitních trpaslíků.

A jaké jsou vyhlídky trpaslíků? Podpora zákonů a místních vyhlášek napříč politickým spektrem je určitě v dlouhodobém horizontu konečně donutí k ústupu. Tak si pobrukují elitní obři a v mosteckém podloží se jejich hrozivé podupávání nese zleva doprava. Plošné snížení finanční podpory jejich ochráncům a pečovatelům, daně uvalené na věci potřebné k péči o jejich vývoj, růst a vzdělání prostě musejí mít výsledky! Snad to i povede ke snížení jejich počtu. Míní obři a dupou svými tlapami pro jistotu po všem, co zavání byť jen „trpasličím vzrůstem“.

Osobně však tomuto trendu příliš nefandím. Byl bych na místě našich odpovědných vládců opatrnější.

Mám totiž takový nepříjemný pocit, že nám to ti naši malí trpaslíci jednou šeredně spočítají.

A jak? Třeba tak, že elitářským obrům zdi jejich komunálních a celostátních doupat ještě o něco zvýší. A co se stane přestárlým obrům, až budou přelézat ony vysoké zdi? Mohou spadnout a budou padat a padat…. Umím si docela živě představit, jak dole stojící trpaslík tleská svými ručičkami nad nejednou roztříštěnou, „rozpuchlou“ hlavou kdysi elitního obra.