Ze života...

O mostecké nemocnici se napsalo mnoho, toho kritického i negativního také. Já bych ale chtěla přispět pochvalným zamyšlením. Nedávno mi odvezli manžela ve velmi kritickém stavu do mostecké nemocnice na oddělení ARO, kde slouží i MUDr. Výborný. Musím říct, že nositel tohoto příjmení je také takový člověk. Při podávání informací byl ochotný, milý a se slovy účasti na zdravotním stavu mého manžela.

Snad nikoho nepřekvapí, že ze strachu o zdravotní stav manžela jsme docházeli a volali do nemocnice několikrát denně a pokud měl službu právě pan doktor, vždy nám informace ochotně sdělil, a to i přesto, že pokud jsme si mohli všimnout, měl služeb daleko více, a nebyl unavený, podrážděný ani neochotný. To pro porovnání s častou strohostí jeho kolegů, kdy nás jiný pan doktor odbyl slovy, že pokud budeme stále volat, tak kdy budou léčit… Tuto odpověď si mohl odpustit. Nepřeji mu, aby se dostal do stejné situace jako my a čekal na každou dobrou zprávu. Chci proto vyzdvihnout pana doktora Výborného jako lékaře, člověka, protože to je PAN DOKTOR. Takoví by určitě neměli z nemocnic odcházet a takové by si měly nemocnice a systém zdravotnictví udržet a doslova hýčkat. Děkujeme, pane doktore.

________

 

V Mosteckém deníku jsem se před časem dočetla, že město Most plánuje zřídit nový domov důchodců. Ano, souhlasím. Ale pokud bude, jak jsem mj. dozvěděla z úst primátora Vozky v uzavřených odděleních plicního a infekčního oddělení mostecké nemocnici, pak si myslím, že to není zcela dobrý nápad. Tedy nenastanou-li skutečně razantní změny v jeho celkové podobě. Zdravý člověk, bez sounáležitosti se seniory a jejich myšlením sotva pochopí, jak se mohou cítit v objektu, blízko pouze k nemocnici a ke hřbitovu ... Je fakt, podle primátora je v plánu do objektu umístit osoby nemohoucí, ale tím je  definitivně „odsunou“ od známých a přátel, od míst, která jim mohou být třeba jen přes sklo pokoje. Navíc mimo dosah jejich ještě soběstačných přátel z penzionu, který spolu sdíleli dříve. Třeba je jen svézt výtahem o pár pater níž nebo výš a popovídat si s nimi. Věřím, že město Most může být moderně a účelně fungující, ale i o tom je právě péče o přestárlé a nemohoucí seniory. Tedy ne jejich „ukrytí“ před zraky veřejnosti, ale aby povědomost, že tu žijí s námi, přetrvávala a bylo „normální“, že společnost je na „své“ stáří připravena jako na součást života, kterému se nevyhne nikdo z nás. Je dobré si to občas připomenout, protože pocit, že někam patříte, je nade vše, zvláště když Vás již opouštějí dřívější síly i nejbližší přátelé, místa, kde jste strávili svá „nejlepší léta“ přesto stojí za to život žít a ještě si ho užít.