Zdraví neslouží? Tak si zaplať, občane!

Až v konfrontaci s realitou života si člověk uvědomuje, jak dobrým novoročním přáním je ono okřídlené a pro někoho zprofanované – přeji hlavně dobré zdraví. Nemají to ti, co se o sebe nemohou sami postarat lehké, natož aby měli na růžích ustláno. I když za ceny, za které se dostávají některé služby v rámci statutárního města Mostu v oblasti tzv. pečovatelských služeb pro rok 2011, by to o růžích mohlo být. Možná jste si stejně jako já uvědomili tyto skutečnosti při čtení stati M. Hulákové v Mosteckém deníku v úterý 14. 12. 2010.

Zajímavé je, že když se sdělují zprávy, které oznamují občanovi odpady zdarma, jízdné pro některé skupiny osob zdarma apod., jde to z úst těch nejpovolanějších (nebo že by těch o blaho občana nejzasloužilejších?). Zdražuje-li se Mostečanům „něco“, pak je o tom informuje tisková mluvčí. Jako v případě zdražení zmíněných pečovatelských služeb pro rok 2011. Tento pro někoho asociální krok je „zjemňován“ dodatkem, že se zdražuje např. u pomoci s osobní hygienou z 55,- Kč na hodinu jen na 70,- Kč a přitom možnost je jít až na 100,- Kč. U praní prádla se služby zdražují pro osoby v péči zařízení Městské správy sociálních služeb Most z 29,- Kč na 39,- Kč. Pro srovnání ceny těchto služeb v Meziboří a Litvínově jsou o 10,- Kč nižší a zůstávají pro rok 2011 stejné. Podobné to je s pomocí při zajištění chodu domácnosti. Zde si občan statutárního města Mostu, které má určitě jiné, nesrovnatelně lepší finanční podmínky z rozpočtového určení daní než obě uváděná města, zaplatí za hodinu běžného úklidu a údržbu domácnosti 100,- Kč a 55,- Kč za údržbu domácích spotřebičů. V Meziboří i Litvínově je to 60,- Kč, a to za obě položky dohromady.

Někdo může namítnout, vždyť se to dotýká „jen“ 367 občanů, kteří mají v Mostě pečovatelské služby „nasmlouvány“. Určitě bychom jako protiargument pro tyto (omlouvám se, ale já to jinak vidět nemohu) asociální kroky mohli slyšet, že pro všechny jsou odpady zdarma, pro některé skupiny, mezi nimiž jsou i senioři, je doprava, byť jen v prvním pásmu zdarma, tedy zdarma - za registrační poplatek na průkazku a „známku za symbolických“ pár desetikorun.

Svatá pravda, většině se činí dobře a lépe. A že je někdo neschopný se o sebe postarat? Ať si tedy zaplatí a nyní připlatí, vždyť péče není zadarmo! Ale vážení, zadarmo nejsou ani odpady, ani doprava, to vše, všechny tyto služby město „nasmlouvává“ a musí je společnostem hradit. Je diskutabilní, jaký přístup je nemorálnější. Dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích je obec (statutární město Most) veřejnoprávní korporací pečující o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů za současné ochrany veřejného zájmu. Zdraví chybí jen někomu, ale všichni, i ti zdraví a ti velice často mnohem více než ti odkázaní na pečovatelské služby vyvíjíme činnosti, z nichž vzniká odpad, o jehož sběr a likvidaci má obec povinnost se postarat. Může k tomu na základě zákona a vyhlášky vybírat od všech fyzických osob poplatek do výše až 500,- Kč za rok a osobu. Na tuto částku ve výši cca téměř 34 mil. Kč obec statutární město Most abdikuje, a tak se nelze divit, že jsou dobré i navýšené finanční částky od 376 občanů odkázaných na pomoc, kterou si nyní budou muset zaplatit ve vyšších částkách. Tragikomické je, že když by si občan této skupiny na pomoci závislých občanů chtěl zajít na město postěžovat a potřebuje na to případně doprovod, i za ten si v roce 2011 připlatí, a to dokonce v plné výši 100,- Kč za hodinu.

Ještě se Vám zdá novoroční přání – přeji především hodně zdraví - jako zprofanované, laciné či vágní?

Mně již nikoliv, a tak občane – šťastné prožití vánočních svátků a do dalšího nového roku 2011 dobré a pevnější zdraví. Je k nezaplacení a ve statutárním městě Most obzvláště.