Zdar českému pivu, vrací zdraví a dělá hezká těla…

Nedávno jsme obdrželi email z lázní jasně dokládající, že na české zdravotnictví je opravdu spoleh. Po přečtení zjistíte, že např. v léčebně Kladruby dokázali vyléčit našeho kamaráda „nevyléčitelného“ Pepu Hellera a vrátili mu smysl pro ryze český humor. Tak, Pepo, ať se daří a tradičnímu, vynikajícímu a chutnému českému pivu s léčebnými účinky zdar.

No, posuďte sami:

Vážení přátelé,
jistě Vám neunikla alarmující zpráva v sobotním Právu, podle které si sice ČR stále zachovává prvenství ve spotřebě piva, ale přitom spotřeba piva v ČR výrazně klesá a tento pokles dosáhl extrémních hodnot. Můžeme tento stav připustit a tolerovat? Můžeme připustit, aby nás předstihli takoví Bavoři nebo Holanďané? Domnívám se, že nikoli. Nejde jen o takové banality, jako je ohrožení pracovních příležitostí, ale jde o samu esenci češství, o české kulturní dědictví, jak správně upozorňuje návrh poslance Skopala z ČSSD, který požaduje snížení daně, bohužel nemá podporu celého klubu. Ptám se, co dělají poslanci KSČM? Co dělá konkrétně pražská poslankyně Marta Semelová? Dala se snad někde fotografovat s půllitrem piva? Jaké stanovisko zaujala Pražská rada? Co její představitelé Hošek, Pázler, Šimůnek aj.? Co předsedové pražských obvodů, co třeba Michal Drobílek, na kterého bohužel nemám adresu? Je třeba jednat a aktivně podpořit návrh poslance Skopala. KSČM má ideální šanci zvýšit své preference a stát se, v případě že ČSSD Skopalův návrh nepodpoří, nejsilnější politickou stranou. Na této půdě by se měli sjednotit příslušníci všech názorových proudů KSČM od Kollarčíka a Havlíčka až po Dolejše a Hellera. Jsme přece všichni Češi. Své slovo by mohl říci i Klub českého pohraničí a jiné vlastenecké organizace. Věřím, že i mezi etniky, které český národ osvítil a vedl k vyšší kultuře (Moravané, Šlonzáci, Valaši aj. – to nehovořím o Romech) se najdou takoví, kteří pochopí význam tohoto úkolu. Ale nespoléhejme se jen na parlamentní a kolektivní formy - něco pro vlast musí učinit každý z nás konkrétně. Dejme si závazek, že každý z nás zvýší svou spotřebu piva nejméně o jedno pivo denně. Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří. Dokažme, že jsme národem Josefa Švejka. Já už jsem začal a mohu se každému hrdě podívat do očí.,
 
Vzhůru národe!
 

Pepa Heller rehabilitující se v Kladrubech
(nikoli politicky)