Zamyšlení rádia Jerevan nejen nad tradicí 1. máje - Svátku práce

28.04.2014 14:47

Dovolíme si reagovat poněkud netradičně, slovy amerického lingvisty a filozofa Noama Chomského. Ten se před časem vyjádřil pro jednu z amerických rozhlasových stanic k událostem spojených s oslavami 1. máje takto: „1. máj byl zaveden na znamení solidarity s americkými dělníky, kteří museli v 80. letech 19. stol. snášet velmi kruté podmínky při svém úsilí o dosažení 8 - hod. pracovní doby. Spojené státy jsou jednou z mála zemí na světě, v nichž o existenci tohoto dne solidarity s americkými odbory skoro vůbec nevědí. Abychom se dověděli v USA o existenci tohoto svátku, oslavy museli uspořádat dělníci z Číny a Latinské Ameriky.“

Co ještě dodat k tomuto zcela jistě zasvěcenému hodnocení člověka, který je velmi ostrým kritikem a znalcem mezinárodní politické scény a role USA v procesu globalizace, americkou, ale i třeba naší domácí politickou scénu nevyjímaje. I když svět prošel od oněch pohnutých událostí před 128 lety v americkém Chicagu řadou vývojových změn a připomíná se jako 1. máj Svátek práce v české kotlině 125 let, na mapě světa také v současnosti najdeme země, kde lidé žijí na hranici chudoby, kde mít práci není zdaleka samozřejmostí, vzdělání a zdravotní péče jsou dostupné pouze pro ty, kdo zaplatí. Není populistickým tvrzení, že hranice mezi 10-20 % nejbohatších a lidmi žijícími za 1-2 dolary na den se stále zvětšuje. Stejně jako není antikomunistické říci, že komunistická strana žel přispěla před listopadem 1989 k znevážení tohoto významného dne pracujících a nerehabilitovala jej ani 25 let po něm. Ani žádná jiná levicová strana v ČR, včetně ČSSD k této rehabilitaci nepomohla, spíše naopak.

Svět se změnil a hranice lidského poznání se výrazně rozšířili. Lidé spolu komunikují prostřednictvím nejmodernějších technologií. Obrazně řečeno, cestu kolem světa za 80 dní, o které píše ve svém románu Jules Verne, dnes každý z nás může za pomocí globální sítě INTERNET vykonat za pár vteřin. Řekněme, že to všechno je pokrok a nová kvalita ve vývoji lidské civilizace, tak proč připomínat nebo dokonce slavit nějaký svátek práce. Podíváme-li se však pozorněji a zamyslíme-li se nad souvislostmi, zjistíme, že vedle všech těchto bezesporu významných úspěchů, svět se nezbavil chudoby, válek, násilí, hrozivých sociálních rozdílů se všemi jejich riziky. Fenomén nezaměstnanosti je limitujícím pro řadu rodin v ČR a jejich životní úrovně. Dle uzavřených statistik k 31. 12. 2013 se počet nezaměstnaných dlouhodobě pohybuje nyní již nad 8% a dosahuje skoro 600 tisíc nezaměstnaných při naprosto nedostatečné nabídce něco málo přes 35 tisíc volných pracovních míst. Za první dva měsíce roku 2014 došlo k další eskalaci a míra nezaměstnanosti se k 28. 2. 2014 drží na 8,6% a v absolutním počtu dosahuje přes 625 tisíc lidí bez práce.

A byť, nejen ve volebních cyklech, ale nejen při nich, se jednotlivé zejména tzv. tradiční parlamentní strany chlubí a slibují, jak s nezaměstnaností zatočí a problém vyřeší, nic se neděje. Podobně tomu je i v současné volební kampani do EP, kdy zejména levicoví kandidáti KSČM a ČSSD na billboardech slibují takřka nesplnitelné, jako prof. Jan Keller, lídr ČSSD – „Nová pracovní místa! Společně v Evropě“ a kandidáti KSČM slibují raději neosobně – iluzí pospolitosti (společných foto) Evropu pro lidi a k nezaměstnanosti chtějí „neotřele“ přispět obecnou frázovitým výkřikem – „právo na práci a spravedlivou mzdu, zkrácení pracovní doby bez snižování mezd!“ Jak toho dosáhnout a zda to takto vůbec v EP lze, ani slovo. Občane, věř, dej hlas a pak snad uvidíš… U dalších subjektů to není lepší, protože ty pravicové ctí jen tu práci, která jim přináší zisk a profit pro úzkou skupinu vyvolených, v řadě případů jen údajně pracovitých podnikatelů a nadnárodních firem. Jenže ty z pravice zřejmě nebudou ještě občany tímto směrem ohlupovat na nějakých oslavách 1. máje Svátku práce.

Takže lze očekávat, že s masovějším vystoupením k tomuto dnu se chystá opět na několika desítkách míst slibovat lepší příští opět jen KSČM a okrajově ČSSD. I na 1. náměstí v Mostě se budou bez minima studu exhibovat funkcionáři. Jejich jména konečně zaznívají ve spojení s řadou mosteckých kauz. Naposledy s tou spojenou s osobním studiem, dnes již odvolaného primátora V. Vozky a ještě sloužící tajemnice J. Boudové, placeného z veřejných financí. Pardon, to vlastně jen u tajemnice, protože to primátorovo bylo uhrazeno z peněz filantropa Brinzanika, k čemuž se tento pod tlakem vývoje událostí „hrdinně“ přihlásil a sám nevidí v podstatě v této formě korupce politika žádný problém. Takže z improvizované tribuny či zpod transparentu „Jiní o lidech, my s lidmi“ (či pro lidi. Kdo ví?!) budou na shromážděných několik desítek občanů shlížet ze svých „výšin“ všichni vzpomínaní, ve spojení s různými na světlo boží vyplouvajícími prohřešky jako „papá“ J. Novák, předseda mostecké KSČM R. Belej, z daní občanů placený předseda KV ZmM J. Kurcin a zejména rodinný klan Jírovcovic - tatík Vašek a jeho dcera poslankyně H. Aulická Jírovcová. Nemaje co nabídnout k řešení, budou o to více svádět viny na jiné, slibovat, jak by to oni zařídili, kdyby vládli, a pominou skromně, že se na vládě v Mostě dávno v režii místního kmotra podílejí a jako jiní z toho slušně profitují. A neradi by přestali. Ne jinak je tomu na úrovni hejtmanství páně Bubeníčka z KSČM. Ten údajný byt v prostorách OC Centrál je asi taky jen tak, za tvrdou práci,… že? Ale třeba z jeho balkónu pozdraví manifestující občany a své kolegy ve zbrani…

O tom jistě první máj v Mostě nebude. A redakce rádia Jerevan vše zdokumentuje pro historii. Ještě že dělníci v Chicagu před 128 lety nevěděli, že demonstrují i za toto historické pokračování, ještě že netušili, že jejich následné oběti na životech při následném Haymarketském masakru poslouží i tomuto. Pokrok však zřejmě nastal, protože dnešní masakry jsou tak nějak „lidumilnější“, za účasti médií a s jejich přispěním. Dokonce to často vypadá, že mediální společnosti fandí těm protestujícím.

Tak tedy - krásný první máj alespoň v myslích připomínaný ve své podstatě a historickém odkazu, a třeba spojený i s tradicí polibku pod rozkvetlým stromem! Vůbec nevadí, že to nebude doporučovaná třešeň, hrušeň nebo jabloň budou také dobré a třeba i vhodnější. Prosím, shnilé, resp. prohnilé už ale znovu raději nebrat!