Zajímali jsme se o finanční náklady na Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (INFO OMMO č. 12/2011)

Na dotaz kolik bude přibližně stát celá akce Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 jsme obdrželi od pracovnice centra pro sčítání paní Veroniky Adamczykové tuto odpověď:

Návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů 2011 předpokládal rozpočtový rámec zhruba 2,6 miliardy Kč v letech 2008-2013. Skutečné náklady budou nižší, neboť v rámci rozpočtových opatření na letošní rok i další roky dojde k úspoře řádově 100 mil. Kč, takže celkové náklady na sčítání budou zhruba 2,5 miliardy Kč. Sčítání 2011 bude určitě podstatně levnější než sčítání minulé, pokud náklady porovnáváme ve srovnatelných cenách.

Ve srovnatelných cenách roku 2007 dochází k úspoře cca 600 mil. Kč, tj. zhruba o 25 %. Rozpočtové výdaje na sčítání 2001 v České republice činily 2 442 mil. Kč. Po započtení inflace a přepočtu na ceny roku 2007 by se tyto náklady (pokud by nedošlo ke změnám koncepce sčítání a jeho provedení) zvýšily na více než 3,1 miliardy. Ve srovnání se sčítáním 2001 jsou nominálně nižší náklady spolupracujících resortů jako celku, protože některé činnosti převzal ČSÚ (např. část územní přípravy - revizi základních sídelních jednotek) nebo jsou výrazně racionalizovány zkvalitněním podkladů ze strany ČSÚ. Výrazně nižší jsou i kapitálové výdaje (především na pořízení výpočetní techniky a SW), protože většina výpočetní techniky a SW pro krátkodobé posílení kapacit ČSÚ je zajištěna formou pronájmu nebo leasingu. Celkové kapitálové výdaje dosahuji jen 50 mil. Kč. Věcné výdaje ve výši cca 2,0 mld. Kč jsou nejvyšší výdajovou položkou sčítání. Zahrnují zejména kontrakty na dodavatelské zajištění distribuce a sběru formulářů v terénu, tisku formulářů, dodávky informačních technologií apod. Poměrně vysoké jsou i náklady na pronájem prostor, protože ČSÚ nedisponuje žádnými objekty v okresech a nemá prostorové rezervy v ústředí ani na krajích. Druhou největší položkou jsou výdaje na mzdy dočasných pracovníků (cca 450 mil. Kč).

(redakční rada INFO OMMO)