Zády jen k dětem?

Stavební úřad řeší žádost o další parkoviště. Tak nějak zněla kratičká informace v Mosteckém deníku dne 26. července 2011 uvozená nadpisem Doprava. Jako by šlo jen o dopravu. Čtenáři se zde mohli mimo jiné dočíst, že tím dalším novým má být parkoviště v ulici Antonína Dvořáka a bližší specifikace byla – u mateřské školy.

Přímo symbolické spojení a ukázka priorit mostecké vládní koalice. Nedostatek míst v mosteckých mateřských školách se řešil prostřednictvím údajně přátelštějších vztahů některých mosteckých radních s okresním hygienickým pracovištěm. Mostecká hygiena vyšla vstříc a najednou ani tak nešlo o dodržování hygienických norem, zejména u dětí, a navýšila počet dětí na třídu z 24 na 27. A je rázem míst dostatek. A ještě se nemusí pan primátor scházet s petenty za zvýšení počtu míst v mateřinkách. Vždyť, jak jim vzkázal, nač se scházet k problému, který vlastně není, zmizel. Samozřejmě že problém trvá, míst je v reálu nedostatek a rádoby řešení je řešením toliko dočasným, protože výjimka má roční platnost. Rád bych viděl, i když to samozřejmě dětem ani jejich rodičům nepřeji, co by se s povolením hygieny dělo, kdyby, nedej bože, vypukla nějaká vážnější epidemie a nechalo by se vyvozovat, že na vině je přeplněnost školek.

Zatím město velice vehementně řeší počet parkovacích míst, staví parkoviště na těch nejnemožnějších místech, na úkor zeleně i investičního řešení o zvýšení počtu míst v mateřských školách v Mostě. Za cynismus považuji, má-li, jako v tomto případě Dvořákovy ulice, dojít k výstavbě parkoviště v bezprostřední blízkosti mateřské školy. Jako by nestačilo, že jeden ještě hrůznější pomník tohoto druhu již existuje, vedle skeletu bývalé mateřské školy ve Wolkerově ulici za supermarketem Tesco se buduje parkoviště v přímé konfrontaci se zchátralým objektem určeným dnes nanejvýše tak k likvidaci. Přitom si spousta lidí musí pamatovat, že ještě před několika málo lety šlo provoz v tomto objektu zachránit. K podobnému osudu došlo několik dalších objektů. Jen některé měly výjimečně to štěstí, že se ocitly v hledáčku firemních zájmů některých s městem a družstevním molochem „spřátelených“ podnikatelských subjektů a slouží dál, nikoliv však pro výchovné a vzdělávací účely dětí. Např. objekt v ulici K. H. Borovského. Některé, minimálně jeden, by se nechaly zachránit, jako je objekt v prostorách zahrady fungující mateřské školy v Bělehradské ulici.

Mateřské školy, resp. děti mají smůlu, místa v mateřských školách nebyly předmětem předvolebních populistických „družstevních“ slibů, kdežto parkovací místa v počtu 2 000 ano (přitom se ve volební „úplatkářské“ tombole pro voliče losovaly jen tři Škody Fábie a ty určitě mají kde parkovat J). Že se parkovací místa budují bez vazby na potřebnost jednotlivých lokalit, že se narušují podnikatelské záměry již podnikatelsky fungujících pronajímaných parkovacích ploch ve městě, za což již utrpěla městská policie „arbitrážní ostudu“, to asi mostecké „družstevní svazáky“ nezajímá. To se v závěrečném volebním hodnocení určitě, stejně jako další průšvihy a nepravosti napáchané na mosteckých občanech neobjeví. Paradoxní je, že z „povzdálí“ placeného uvolněného místa předsedy kontrolního výboru vše bedlivě sleduje a hájí kdysi na Mostecku dlouhodobě opozičně úspěšná KSČM. Že by i ona změnila své okřídlené heslo a nyní se nejen na Mostecku řídila dle hesla nového - „Zády k masám“?  

Ještěže ve stejném čísle Mosteckého deníku byla jen o něco výše optimističtější informace pod názvem Dobrá zpráva pro rodiče. Informovala, že by snad veřejný zájem rodičů mohl přimět stát k řadě úlev a vytvoření lepších podmínek pro fungování firemních mateřských školek. Ještě optimističtější by však byla zpráva, že takový zájem realizují ve větší míře sami podnikatelé a firmy, aby vytvořily lepší podmínky a benefity pro své zaměstnance. Takhle se však občan zatím musí dívat na záda komunálních politiků, úředníků státní správy i managerů firem. Což takhle začít tím, že alespoň těm politikům dají občané po těch zádech při volbách?