Za vše mohou ONI, hrálo v předvolební diskusi prim

28.09.2012 13:38

 

Otázky Václava Moravce Ústí n.L. – Sportcentrum 27. 9. 2012

 

Přiznám se, že Otázky Václava Moravce Speciál předcházející v jednotlivých krajích před říjnovými volbami v zájmu zachování zdravého rozumu příliš nesleduji. V případě Ústeckého kraje jsem udělal výjimku. Jistě zejména proto, že politické hnutí OMMO, jehož jsem jednatelem, zde rovněž do voleb o místa v krajské samosprávě kandiduje. Bylo dobré si udělat, resp. potvrdit nebo i vyvrátit to, co o jednotlivých stranách a jejich představitelích vím a znám. Přiznám se, že mě rovněž zajímalo, jak se vyrovnají s nastaveným obsahem ze strany prestižního pořadu a případnými dotazy z publika, a někteří, že konečně budou muset vyslovit snad něco konkrétního k programu, s nímž občany-voliče oslovují a co jim nabízejí. Asi předběhnu, ale nic z toho se nekonalo. Jediným překvapením pro mě bylo, že lídr Severočeši.cz, podnikatel Zelenka, se nakonec přes některé zaručené zprávy právě z tábora Severočechů do pořadu dostavil. Myslím, že to bylo obětavé, leč nepříliš prozíravé z pohledu občana-voliče, který dostal další šanci se přesvědčit o jak prázdnou až virtuálně realitní „politickou nádobu“ jde. Prokázal naprostou neznalost krajské problematiky, předvedl obsahově programovou prázdnotu uskupení Severočeši.cz. Jen snad přítomné a velice často udiveného moderátora pobavil zarputilým obhajováním svých bezobsažných sdělení.

Ovšem, kdybych pořad osobně neviděl, asi bych se nechal svést díky informací o něm na Novinkách.cz (Na Ústecku politiky trápí ekoteroristi a romská ghetta) k docela příznivému pohledu na lídry, jejichž účast v pořadu byla zabezpečena aktuálními volebními preferencemi stran, za něž kandidují. A to mě, přiznám se, poněkud děsí! Zde se nechystá nějaká změna, natož radikální. Zde je slušně nakročeno k pokračování dosavadního „masakru“ s nepříliš šťastnou vizí, že do krajské vlády vstoupí hnědý extrém v podobě DSSS a ještě více si budou troufat, diktovat a vydírat lidé také z KSČM. Nepochybně si své dosavadní, o něco snížené pozice mohou udržet současní „kámoši“ z řad ČSSD a ODS. A to i přes jejich současnou předvolební rétoriku. Konečně dalo se to vysledovat z velice opatrnických sdělování, s kým po volbách ano a s kým případně ne.

Ale abych byl objektivněji vnímán a nepodezírán ze zaujatosti k pořadu samotnému, jak časově plynul, co se dělo, jak se reagovalo. Určitě pro jeho charakteristiku nebylo typické označení z titulku redakční informace z Novinek.cz – na Ústecku politiky trápí ekoteroristi a romská ghetta. Jakýmsi lajtmotivem celého tohoto televizního debatování byli přeci hlavní viníci krajských a občanských problémů – ONI. Jak typicky česká záležitost, vždy za naše problémy mohou ONI, jsou jakoby neznámí, neidentifikovatelní, pracující jako by v ilegalitě, jsou nepostižitelní atd., že? V podání všech zúčastněných, a to dokonce i představitele DSSS, který byl moderátorem demaskován jako člověk v podmíněném trestu, shodli se všichni a pokračovali v nastoleném demaskování a odhalili, že tentokráte jsou ONI reální a postižitelní. Tím hlavním viníkem je přeci stát, konstatovali svorně. Stát, který nekoná, a když koná, koná špatně, hází klacky, někdy dokonce údajně klády pod nohy osvícené ústecké krajské samosprávě, které dokonce neschválil tzv. balíček opatření na zlepšení stavu a vyřešení hlavních problémů Ústeckého kraje. Komicky takováto kritika státu, který je veden koaliční vládou, v níž zasedají lidé z ODS či TOP 09, zněla právě z úst lídrů těchto stran v Ústeckém kraji pana Rašky a paní Hassové. Posledně jmenovaná byla spolu se zástupcem DSSS Kotábem určitě ještě slabším článkem než ostatní lídři. Ještě že paní Hassová zřejmě na svou avizovanou „pravidelnou týdenní ordinaci“ pro občany kraje určitě nedosáhne.

Konečně právě v otázkách prodlevy ve výstavbě a dostavbě dálnice D8 či existence tzv. vyloučených lokalit a ghett v Ústeckém kraji se podepsal a podepisuje právě stát a jeho ministerstva. Přiznám se, že jsem se snažil, zřejmě jako i další, kteří pořad sledovali nebo byli přímo účastni v sále Sportcentra v Ústí n. L., se v diskusi a odpovědích orientovat. Leč zřejmě musím konstatovat, že buďto jsem blbý já, což může být i pravda, anebo si prostě s diskutéry nerozumíme…. Bylo to nad mé síly. Hlavně když začal perlit pan Zelenka. Zřejmě v jeho případě nemuselo jít jen o zlomeninu (soudím tak dle mohutné sádry na jeho pravé ruce), ale i nějakou vadou sluchu, protože evidentně sám neslyšel, co povídá. To mu však umožňovalo, aby se pochválil, jak trávil celý rok každý den 4 hodiny v Chánově známém ghettu No. 1 a v něm získal spoustu přátel…(jednomu dokonce dělal osobního řidiče na svatbě jeho dcery, to neřekl to je pozn. autora článku, který jako obřadník novomanžele oddával). Když byl moderátorem dotázán, proč mají ve volebním programu kvalitativně cosi jiného – ochranu občanů před nepřizpůsobivými, zejména Cikány – bez mrknutí oka pokračoval, že Cikáni nikdy makat nebudou a je třeba posílit represi zvýšením počtů policistů.

V tomto neumětelství nebyl zdaleka sám. Bylo kouzelné poslouchat bezobsažné fráze a odposlouchané výroky od lídra KSČM O. Bubeníčka. Najmě jeho geniální řešení, které má nesporný strategický význam pro řešení problémů Rómů a tím je vzdělávání a zvyšování kvalifikace a začít je třeba u dětí. To však nebylo podstatou otázky moderátora, kterého zajímalo, jak hodlá KSČM řešit problémy vzdělání či národnostních menšin s výsledkem alespoň v následujících čtyřech letech, pro něž vniknou mandáty zastupitelů na podzim 2012. Zajímavý byl Bubeníčkům důraz na potřebu zvýšení vzdělání obecně, kde kraj vykazuje trvale nízké hodnoty. Konečně – je přeci i tento pán uvolněným předsedou Výboru pro výchovu, vzdělávání – a tak by se dalo nějaké to řešení očekávat. Ale nestalo se. Jeho uvolněná funkce je vlastně jeho zaměstnáním, takže se v upoutávce o představení lídra KSČM uváděl občan v omyl tím, že jde o novináře Haló novin, stejně jako při jakési vizitce jej představoval opoziční zastupitel Lomu, podporující tamější koalici J. Nétek, a nikoliv tedy starosta Lomu. Tím je přeci paní Schwarzová ze Severočeši.cz, což nedokázal opravit přítomný lídr Severočeši.cz podnikatel Zelenka. Zřejmě na to zapomněl. Ještě že neopomněl upozornit na nehynoucí zásluhy senátorky Dernerové v boji proti korupci, pro niž je současná politická alternace již čtvrtou štací na politické scéně.

Pořad a jeho protagonisté však určitě nevědomky potvrdili pravdivost rčení, že „jednooký mezi slepými králem“. Zde by se však muselo říci – „jednooká mezi slepými královnou“. Ano, takto lze hodnotit účast a vystoupení současné hejtmanky Ústeckého kraje za ČSSD paní Vaňhové. Byla evidentně nejpřipravenější. Její zázemí na ní, jak se říká, popracovalo a ona se asi nechala ke svému profitu opracovat a poslechla dobré rady. Byla věcná, strohá, jako jediná dokonce některé otázky zodpověděla. Jen snad dvakrát, kdy byla moderátorem donucena ke konkrétnější odpovědi či reakci mimo scénář na to, co z debaty vyplynulo, z role vypadla a působila poněkud rozčíleně.

Nakonec ze svých politických ulit a nepříliš šťastných výkonů lídři nevybočili ani při upisování se k plnění závěrečných slibů napsaných a podepisovaných snad dokonce na pergamenovém papíru (chudák, co tomu asi říkal, ten papír…).

Občan Ústeckého kraje dostal pro něj nepříliš dobrou zprávu – po volbách je jedno, kdo s kým, s kým ne. Myslím, že nejen mezi řádky pořadu a diskusí šlo vidět „upřímnou snahu“ nic příliš neměnit, a nakonec se nějak ti, co do zastupitelstva naskočí dohodnou tak, aby si alespoň nějakým profitem pro své klubové barvy tzv. lízli a něco do stranické kasy i pro sebe samotné získali. Občan nakonec opět stojí opodál, čekajíce na další krajské volby, aby se nechal obalamutit, uslibovat a v podstatě podvést. Jedinou nadějí je, že ty nejbližší volby jsou stále před námi a jako občané máme šanci odevzdáním hlasů pro jiná politická uskupení, než se tak trapným způsobem prezentovala ve Speciálu OVM. Nevím, jak Vy, ale já např. jdu volit OMMO – občanovu volbu pro Ústecký kraj.