Za čím nebo za kým stojí ODS?

Stručně řečeno, Výkonná rada ODS za ministrem obrany Vondrou. Možná je takové řešení na první pohled opravdu tím "správným" z hlediska pozice koaliční vládní strany. Je to ale také správný a hlavně dlouhodobě udržitelný postoj? Spíše si myslím, že ani dovnitř ODS samotné a už vůbec vně to nevrhá nejlepší světlo na to, jak se u nás i nadále degradují hodnoty minimálně obecně slušnosti, serióznosti, čestnosti, v širším smyslu slova pak pojmu zv. politická kultura.

Co na celé věci asi nepřekvapí, je zřejmě hroší kůže páně ministrova. Už méně však pozice a signál, jaký vyslalo vedení ODS směrem k veřejnosti. Vystavit se takto v jednom šiku další "palbě" kritiky nedává do dalších dnů, týdnů a třeba i měsíců příliš klidnou vodu pro práci, jíž se má vláda, složená právě z podobných členů, věnovat.

Doutná toho v této koalicí, "žehnané" prezidentem Klausem už docela hodně. A ukazuje se, že problémem nebude ani tak "pravicový koncept" vládnutí, jako porůznu nezvládnuté zásadní postuláty politického uvažování, ale i chování.

Důvěra v tuto koalici se bude propadat zřejmě paradoxně ne pro její důsledně prováděnou "pravicovou ideologii", jako pro poměrně zřetelnou absenci hodnot všeobecně kulturních, morálních i lidských. A v tom si zřejmě zakladatelé konzervatismu mohou jen povzdechnout, že před některými nemocemi neuchrání ani "očkování" tu "správnou" ideologií.

Nesdílím však ani optimismus těch více zleva, co volají do ulic. Protože kdyby tam přeci jen někdo neřízeně a nezřízeně vyrazil, mohla by z toho sice některé bolet pěst, jiné hlava. Nejméně ty, jichž se nějaká ta "facka" přeci jen může týkat. Ale zásaní by bylo, že rozum by opět dostal tu nejtvrdší lekci a lid obecný by marně čekal, kdyže to konečně bude o něm a skoro i pro něj. A řekněme i s ním bylo by načase...

Ono to totiž vypadá tak, že historicky nejpotvrzenějším alibi na tzv. největší lež je, když se "lid" vhání do ulic bez bližšího smyslu, že o čem to je a co pak dál, a za okny se v témže okamžiku politici dohadují, zda "místo Petra to veme Pavel, protože ten už taky čeká dlouho na svou příležitost.

A co tedy dál? Třeba požádat politiky, aby odstoupili od oken, že by je mohl mít na svědomí průvan... Předtím ale pro jistotu by se lid měl konečně domluvit s těmi, kdo tu politiku budou dělat... a s rozumem. Ale najde se v dnešní době ještě takový "blázen" z rozumu?