Z ničeho nic na „ulici“, jinými slovy klid před bouří, pak opravdový blesk…

Před časem jsem obdržel informaci od občanky Lomu paní Kolínské, že dostala dopis od města Lom, kde jí starostka města Kateřina Schwarzová sděluje, že vzhledem k tomu, že neužívá nájemní byt v souladu se zákonem a že ho musí do určitého termínu opustit. Jak mi paní Kolínská dost roztrpčeně a zároveň bezmocně sdělila, v jednu chvíli si myslela, že jde o vtip, ale po ověření této zprávy na městě zjistila, že opravdu nejde o žert.

Přitom nájemní smlouva a vše, co se týče příslušných dokumentů, je v naprostém pořádku. Dle vyrozumění jsem zjistil, že pan Antonín Suk, na kterého je vystavena nájemní smlouva, požádal více než před rokem město Lom, zdali mu dovolí si do bytu přihlásit nájemnici, která mu pomůže s chodem domácnosti po dobu, kdy bude cestovat mezi Lomem a Libercem, kde má pan Suk jisté závazky, ať už osobní či pracovní. Město mu v tomto kroku vyšlo vstříc.

Zatím také město Lom povolilo paní Kolínské se trvale v tomto bytě přihlásit a podle toho byl i příslušně změněn evidenční list a samozřejmě změněny zálohy, které přímo souvisejí s užíváním bytové jednotky.

Nyní se město Lom, respektive nové vedení k těmto řádně uzavřeným smlouvám nezná a sděluje nájemníkům, že se musejí vystěhovat, protože byt prý užívají neoprávněně. Celou záležitost jsem konzultovala se zastupitelem z Loučné panem Marianem Dancsem, který byl ochoten se na danou věc zeptat a případně jí pomoci řešit.

Osobně jsem volal na městský úřad, kde jsem se příslušné pracovnice dotázal, zdali by mi mohla sdělit důvody, proč musí daná rodina byt vrátit. Odpověď byla alarmující…! Prý paní Kolínská dělá v domě hluk a nepořádek, vodí si do bytu návštěvy, které dělají hluk.

Dům, kde paní Kolínská bydlí, znám velmi dobře. O žádném ze zmíněných problémů jsem nikdy nic a od nikoho neslyšel, a právě proto mě celá věc velmi překvapila. Navíc v dopise, zaslaném od města, je uveden důvod, že byt je užíván neoprávněně. Už to, že se na jednotné odpovědi, neshodnou ani zaměstnanci úřadu se svou nadřízenou, vypovídá o jistých kvalitách a praktikách…. Nehledě k tomu, že záležitost minimálně připouští úvahy, zda nedošlo nakonec k porušení práv nájemce (uživatele bytu), ale i práv občanských.

Nové vedení lomské radnice se rozhodlo pro radikální řešení směrem ke svým občanům, jak se říká hlava nehlava. Rodina, která nic neporušila a byt řádně užívá, platí nájem a má platně uzavřenou smlouvu, jak specifikuje zákon, by měla byt vrátit. Ale ptejme se také, jaké jsou vlastně důvody podobného postupu ze strany právě radnice v Lomu…