Z jednání další společné schůzky ZO SZ a Klubu sympatizantů OMMO v Třeboni

17.02.2015 13:49

které proběhlo v měsíci únoru 2015 a mj. se zabývalo zveřejněním koaličního programu v Třeboni, finančními a rozvojovými záměry města a dalšími společnými aktivitami ZO SZ a Klubu sympatizantů OMMO.