VZNIKL KLUB SYMPATIZANTŮ HNUTÍ „OBČANÉ MĚSTU, MĚSTO OBČANŮM“ V TŘEBONI

04.01.2015 14:19

Vážení spoluobčané,

začátkem roku 2014 byla navázána úspěšná spolupráce s politickým hnutím „Občané městu, město občanům“, kdy s jeho představiteli jsme se dohodli na vzájemné spolupráci na komunální úrovni v Třeboni. Byla sestavena kandidátní listina „Společně pro Třeboň – Koalice Strany zelených a hnutí Občané městu, město občanům“. Díky Vaší podpoře, které si vážíme, jsme získali 3 mandáty do zastupitelstva města, a můžeme tak pokračovat v práci pro Vás a pro město Třeboň, ve kterém společně žijeme.

Spolupráci, která stojí na vzájemné ochotě pracovat ve prospěch dlouhodobě udržitelného rozvoje města, chceme i nadále prohlubovat a jednoznačně deklarovat. Na základě úspěšné komunikace a koordinace s představiteli hnutí „Občané městu, město občanům“ společně s místní základní organizací Strany zelených v  Třeboni
 

O Z N A M U J E M E ,

že k 1. 1. 2015 vznikl na základě podepsaného memoranda

KLUB SYMPATIZANTŮ

HNUTÍ „OBČANÉ MĚSTU, MĚSTO OBČANŮM“ V TŘEBONI,

který bude spolupracovat na vzájemné společné platformě se základní organizací Strany zelených v Třeboni.

Chcete spolupracovat s Klubem sympatizantů hnutí „Občané městu, město občanům“ v Třeboni a se Stranou zelených v Třeboni?

Navštivte náš Facebook:

Společně pro Třeboň - Koalice Strany zelených a hnutí OMMO

a také weby:

https://trebon.zeleni.cz/

www.hnutiommo.cz/

 

a neváhejte nás kontaktovat.  

 

Zakladatelé:

RNDr. Milada Vítová, Ph. D., sympatizant Klubu hnutí OMMO v Třeboni

Květa Lišková, sympatizant Klubu hnutí OMMO v Třeboni

Ing. Štěpán Papáček, Ph. D., sympatizant Klubu hnutí OMMO v Třeboni

Ing. Jiří Vopátek, Ph. D., člen Strany zelených, sympatizant Klubu hnutí OMMO v Třeboni

 

informace také ... trebon.zeleni.cz/klub-sympatizantu-hnuti-obcane-mestu-mesto-obcanum-v-treboni/