Výkonný výbor OMMO: Není nám lhostejná eskalace napětí a násilí

 

Se znepokojením sledujeme události spojené s krvavým útokem na neozbrojené civilisty, nic netušící mladé lidi v Norsku. Považujeme takové a podobné akty nejenom za projevy duševního stavu takto konajících jednotlivců a skupin, ale především za děsivý příklad rostoucího napětí ve společnosti, vyvolávaného různými extrémními vlivy a přístupy, které jsou živeny konkrétními náboženskými nebo ideologickými postoji. Kdokoliv, kdo ztratí schopnost vést dialog a uchýlí se k násilí proti neozbrojenému nebo neozbrojeným ukazuje především své vlastní selhání respektovat všelidské hodnoty, zejména ty, jež by měly být normou pro společnost 21. století.

Ukazuje se, že rizika spojená s podobnými teroristickými akty nelze podceňovat ani v místech relativního klidu a bezpečí. Není možné především rezignovat na některé zásady dnešní multikulturní společnosti a vydat tak všanc kulturní a sociální hodnoty, kterých lidská společnost ve svém vývoji dosáhla, a ty by měly být důsledně zvažovány, řeší-li se také politické a ekonomické problémy. Kroky zvýšené prevence a bezpečnostních opatření by měly být vedeny více v duchu celospolečenské komunikace a vzájemné informovanosti.

Současná společnost potřebuje dialog jednotlivců i skupin, které budou hledat východiska s ohledem na změny, k nimž v ní dochází. Východiskem pro případné neshody a problémy nemohou být svévole a násilí, ale snaha hledat řešení, jak v pozitivně dosažených výsledcích tvořících a ovlivňujících život lidí pokračovat. To je výzva směrem k elitám dnešního světa, stejně jako apel na větší pozornost a aktivitu občanů, kterým není dění lhostejné a násilí vedoucí k dalšímu prohlubování společenských rizik a napětí odmítají.