Vyjádření Josefa Zahradníka k jeho ukončení členství v KSČM

04.10.2012 00:44

Do KSČM, jako tehdy mně nejbližší straně, jsem vstoupil v roce 2005. Vždy jsem si myslel, že je jiná než ostatní strany. Až zde mi zcela došlo, že strany, a KSČM nevyjímaje, jsou postaveny na lidech. O to horší bylo moje překvapení, když mi dne 2. 10. 2012 přišel email, kde jako příloha bylo usnesení ze zasedání Pléna OV KSČM Louny, kde se mimo jiné píše, že v souladu s článkem 12 c) Stanov KSČM mi bylo ukončeno členství ve straně a zároveň i členství v plénu OV, ale nikoliv na základě mnou zaslané písemné žádosti. Protože jsem se dočasně přestěhoval do jiného okresu a zřejmě, zde nakonec zakotvím, tak jsem i chtěl změnit ZO a i nadále být členem KSČM. Na zmíněné zasedání pléna OV jsem se řádně omluvil a zároveň i poslal email s rezignací na post člena pléna OV a jako jeden z důvodů jsem uvedl změnu ZO, změnu bydliště či nemožnost řádně plnit funkci člena OV. Odpověď OV nebyla žádná. V usnesení se píše, že jsem byl ze zasedání omluven spolu s dalšími členy. O dalších vedení OV známých skutečností se přítomní členové OV zřejmě nedozvěděli.  Navíc OV samo nedodrželo Stanovy KSČM, když mě neinformovalo, že bude moje členství ve straně řešeno na tomto jednání a neprojednalo moji rezignaci na člena OV KSČM. Např. v hlavě IV. Práva a povinnosti člena KSČM je v čl. 21 uvedeno jedno z práv člena – být pozván a zúčastnit se jednání stranických orgánů, na nichž se jedná o jeho osobě, návrzích, připomínkách nebo kritice. O přijatých závěrech být informován. Nejen v tomto článku byla moje práva porušena.
Přesto jsem byl upozorňován na termíny konání porad předsedů ZO KSČM, i když předsedou nejsem a nebyl jsem, a dokonce již, jak mi bylo sděleno, nejsem členem OV KSČM a jeho rozhodnutím ani členem KSČM. Tak nevím, jak bylo myšleno sdělení mi termínů porad předsedů. Že by chtělo vedení OV KSČM v Lounech, abych porady objel a vysvětlil předsedům ZO KSČM, cože se to s nimi a členskou základnou hraje za politiku a jak jsou manipulováni? Ale to by mi asi snad řekli, že? No, zase raději vážně, protože pro mě to vážná věc je. Byl jsem tedy zřejmě ve straně, kde se nerespektují vlastní Stanovy.
Přijde mi divné, proč okresní výbor rozhodl o ukončení mého členství až v tuto chvíli, krátce před volbami do krajů, a ne třeba již v červnu, kdy bylo spoustě lidí známo, že budu kandidovat za politické hnutí OMMO?
Připomíná mi to i situaci ze srpna 2011, kdy se na zasedání Výkonného výboru OV KSČM v Lounech probírala moje internetová komunikace mezi mojí osobou a Vlastou Balínem. Ze zasedání okresního výboru bylo tehdy usnesení - řešit na VV internetovou komunikaci mezi J. Zahradníkem a V. Balínem, bývalým 1. místopředsedou ÚV KSČM a senátorem za KSČM. To se skutečně stalo. Celá komunikace mezi mnou a Vlastou Balínem se „vytáhla“ pro členy VV a já v tom byl řádně vymáchán, i když v podstatě dodnes nevím, proč a za co. Rezignoval jsem tehdy na post místopředsedy OV KSČM Louny a vzápětí na post člena VV a Pléna OV (přesto mě následná okresní konference opět do okresního výboru zvolila). Jak je však možné, že si někdo moji internetovou komunikaci stáhne a nechá vytisknout, aby mi podrazil nohy…?  Bohužel, a nerad to píši, se asi některé věci ve straně nezměnily ani se změnou režimu a po morálním políčku v listopadu 1989. Mám o jednu životní zkušenost více, hořkost sice trochu zůstává, ale naděje daná mi slušnými lidmi to vyvažuje.
Proto kandiduji za hnutí OMMO, které mi dává šanci se dále angažovat a nebýt k věcem kolem sebe lhostejný. 

Josef Zahradník, nyní již bezpartijní na kandidátce OMMO do ÚK

 

V souvislostech také:

Člen KSČM na kandidátce politického hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO)...

V. Balín: Je vůbec něco pro KSČM „svaté“, když nectí své vlastní Stanovy?