VV OMMO k 70. výročí konce války

07.05.2015 22:40

V těchto dnech si připomínáme 70. výročí od konce 2. světové války a osvobození Československa.

Politické hnutí Občané městu, město občanům vnímá toto výročí následujícím způsobem:

  • předně jako událost mimořádného historického významu, kterou je třeba nést v paměti národů celého světa, protože se odehrávala na několika kontinentech a s mnohamilionovými ztrátami a utrpením lidí;
  • její příčiny, průběh a důsledky výrazně zasáhly do dění, které se počalo odvíjet již záhy po podepsání dohod o ukončení války. Nová „ideologická mapa“ poválečného světa utrpení mnoha lidí sice sofistikovala, v mnoha případech jen utužila;
  • a dále, i přes mírové úsilí řady politiků, politicky činných osob, vědců a literátů čili politických, odborných elit se nepodařilo ve světě s převahou uchopit myšlenku závažnosti „nových dělení světa“, kterému jsme v podstatě svědky i v současnosti.

Chceme proto upozornit:

  • války obecně jsou vždy výrazem selhání – především hodnot, které nás, lidi, občany svých zemí posouvají na žebříčku od pouhého vegetativního organismu k uvědomělému aktérovi jak na úrovni individuální, tak i společenské. Aspekt odpovědnosti v takovém případě sílí a je třeba jej uplatnit i v případě, že je rizikům vystaveno naše osobní pohodlí, příp. – a tím více - nepohodlí mocenských elit, které nám často předkládají zcela jiné výpovědi o stavu světa.
  • hnutí OMMO proto podporuje ty aktivity, které více než manipulaci, populismu a mocenskému kalkulu různých velmocí a jejich představitelů dávají přednost utváření vazeb, které nedávají – bez rozvahy a rozumu - všanc to pozitivní, čeho lidstvo dosáhlo v éře svého historického směřování, stejně jako účelově nebrání změnám, které pokrok nezvrátí jen proto, že jiní „mocní“ chtějí být zase „všemocní“. Ptejme se proto raději, v zájmu koho a za jakou cenu, by tito „staronoví“ mocní chtěli naši podporu a jaká je jejich jiná, skutečně alternativní nabídka společenské změny.

Pokud zase jen převedeme na jiné o moc usilující ono známé: „Chceš-li mír, připravuj válku!“, je těch 70. let po jedné z nejstrašnějších válek v dějinách lidstva stále jen velmi malým dějinným úsekem, v němž někteří snad pochopili, většina z nás však stále odmítá nebo raději zavírá oči před riziky.

Příprava nových válek je především o ztrátách. Ty lidské vypovídají o nás všech, pokud je opět připustíme. Těm, kdo s těmito ztrátami přesto kalkuluje jako se zisky, je třeba vystavit nejen „červené karty“, ale především jim nabídnout nahlédnout do jejich vlastního svědomí. To vlastní braňme, nechceme-li, aby jej jiní tak lehce pošlapávali.

 

Výkonný výbor OMMO, 08. 05. 2015

 

v souvislostech... Uctili jsme památku padlých při osvobozování Mostu

www.hnutiommo.cz/news/v-lomu-jsme-si-pripomneli-udalosti-spojene-s-koncem-2-svetove-valky/

 

Zjednotení za mier

Svet sa nebezpečne priblížil k novej globálnej konfrontácii. Medzinárodný poriadok je v troskách. Veľmoci dlhodobo podkopávajú zmluvne zakotvené pravidlá účelovým výkladom, ignorovaním zásad mierového spolunažívania i bezohľadnou vojenskou agresiou. Výsledkom je chaos, pokrytectvo a svojvôľa medzinárodných vzťahov. V spore o to, kam sme sa za uplynulé štvrťstoročie dostali, niet nevinných. Ľudia sa zhodujú v jednom: všetci chceme mier. Nie všetci však pracujeme v jeho prospech. Preto považujeme za nevyhnutné zastaviť roztáčajúcu sa špirálu militarizmu, násilia a nenávisti, prihlásiť sa k tradíciám humanizmu, mieru a nenásilia a vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle na spoločné prijatie a presadzovanie opatrení, ktoré povedú ku kultúre mieru, spolupráce a bezpečnosti pre všetkých. ... www.zjednotenizamier.sk/zjednoteni-za-mier/