Volební program OMMO v Uničově

22.08.2014 13:19

Volební program OMMO pro volby do Zastupitelstva města Uničov

 • zapojení občanů do rozhodování o obecním rozpočtu
 • decentralizace vytápění obytných domů 
 • personální a finanční audit na městském úřadě, snížení nákladů na veřejnou správu 
 • zprůhlednění výběrových řízení, nenavyšování zakázek formou rozpočtových opatření 
 • rozumnější a odpovědnější investování prostředků města 
 • zamezení klientelismu a upřednostňování „spřátelených“ subjektů sponzorujících činnost politických stran a hnutí sedících na městském úřadě 
 • zvýšení bezpečnosti ve městě posílením pravomoci městské policie, zajištěním jejího nepřetržitého provozu a zlepšení spolupráce s městskou policií 
 • vrátit dopravní situaci v ul. Dukelská do původního stavu 
 • nezvyšovat poplatky za odpady 
 • aktivnějším a efektivnějším přístupem využívat institut veřejně prospěšných prací k dočasnému překlenování ztráty zaměstnání a řešení problému nezaměstnanosti 
 • podpora bydlení seniorů formou rekonstrukcí domů s pečovatelskou službou 
 • podpora bydlení mladých rodin s dětmi, zajištění dostatečného počtu míst v mateřských školách 
 • zřízení multifunkčního sálu pro pořádání kulturních akcí města 
 • vytvořit ve spolupráci s podnikatelskými subjekty nová pracovní místa

 

Volební program OMMO v Uničově