Volební program OMMO v Louce u Litvínova

19.08.2014 22:36

Vážení spoluobčané,

ve dnech 10. a 11. října letošního roku se konají volby do obecního zastupitelstva. Budou to dny, které mohou předznamenat změny v komunální politice i v naší obci Louka u Litvínova. Je to správný čas, kdy každý, kdo má zájem a není ke svému okolí lhostejný, může se účastí ve volbách projevit. 

Aby občan mohl kandidovat do voleb, musí kandidovat za politickou stranu, politické hnutí nebo vytvořit nějaké volební, občanské sdružení, anebo jít do voleb jako solitér. Nikdo z nás nemá praktické ani politické zkušenosti se všemi pravidly vytvoření občanského sdružení, sbírání podpisů, sepsání stanov atd., a také jsme chtěli upřednostnit kolektivní rozum - nevymýšlet vymyšlené. Žádná politická strana nás však neoslovila natolik, abychom za ní kandidovali. Naštěstí jsme náhodou narazili na politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO). Po přečtení jejich webových stránek, volebního programu a ideově-politického programu a setkaní s jeho představiteli bylo rozhodnuto. To, oč se snaží, je totiž programem i pro obec, jako je ta naše. Směřuje k tomu, aby občan byl cílem snažení, a nejen prostředkem k moci jednou za čtyři roky. Je to parta lidí, která by si přála, aby věci byly tak, jak by měly být, a morálka nebylo jenom slovo. To my také!

Všichni proto kandidujeme jako nezávislí, na kandidátce politického hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO).

Musím podotknout, že opravdu nemám rád tzv. negativní reklamu. Nebudu psát, že ona či on jsou takoví nebo makoví. Myslím, že naše obec je natolik malá, aby všichni věděli všechno a měli svůj názor na vedení obce. Vím, že hodně lidí už dlouhou dobu čeká a říká, ať už to vyhraje někdo jiný. Ale ono pořád nic. A jak to tak vypadalo, ani letos by se asi moc nezměnilo.

Bydlím v naší obci víc než 10 let, a nejen mé zkušenosti s vedením obce nejsou příliš dobré. Proto jsme se rozhodli kandidovat ve volbách do obecního zastupitelstva. Myslím, že obecní úřad, i když na malé obci jako je Louka u Litvínova, by měl fungovat úplně jinak, vstřícněji k občanovi, rovněji a otevřeněji ke všem občanům.

Naštěstí si to myslí více lidí, takže jsme mohli dát dohromady partu lidí, z vás občanů Louky, a postavit kandidátku do letošních voleb. Za tuto odvahu a angažovanost svým kolegyním a kolegům na kandidátce děkuji.

Máte také špatné zkušenosti s vedením našeho úřadu? Také máte pocit, že by se mělo něco změnit?

Oslovily Vás tyto řádky? Prosím pomozte nám a přijďte 10. a 11. října 2014 volit. Jinak to bohužel nejde a nepůjde.

                                        

S úctou a vážností

David Císařovský, lídr kandidátky „Občané městu, město občanům“

 

Volební program OMMO v Louce u Litvínova

Jak bychom chtěli využít získané

mandáty zastupitelů obce

 

  1. Otevřené a rovné jednání s každým občanem naší obce – lepší komunikace a informovanost směrem k občanům.
  2. Výraznější role občanů na rozvoji obce, rozpočtu a kontrole práce zastupitelstva a starosty.
  3. Vyřešení svozu komunálního odpadu.
  4. Využití evropských a státních dotací pro rozvoj obce.
  5. Rozumné rozšiřování obce – nemusí být všude satelitní zóny.
  6. Větší podpora dětí, mládeže a zájmových hnutí – ZŠ a MŠ, házená, fotbal, hasiči atd.
  7. Podpora seniorů.
  8. Podpora podnikatelských aktivit v obci.
  9. Mnohem více vytěžit z členství ve Svazku obcí regionu Krušných hor, zlepšit komunikaci a spolupráci s okolními městy a obcemi – Litvínov, Lom, Mariánské Radčice.
  10. Zlepšit propagaci obce.