Velká sláva…! Proč a k čemu?

V Mostě se stává téměř tradicí, že se z komára dělá velbloud, že se věci, které zde byly, jsou nebo by měly být samozřejmostí, vydávají za zásluhy někoho, většinou naprosto konkrétního a spojeného se současnou mosteckou exekutivou. Posledním „případem“ v řadě je velká sláva se znovu otevřením služeb planetária. Palcový titulek v Deníku Mostecka (čtvrtek 7. 4. 2011) na první straně hrdě hlásá „Planetárium je zachráněné. Jeho provoz dotuje Crestyl“. Deník Právo (pátek 8. 4. 2011) na krajské stránce Severní Čechy zase informuje o stejné věci pod titulkem „Planetárium v Mostě už zase funguje“. Prostě neinformovaný čtenář musí nutně zvolat „hurá!“

Most a Mostecko doplatili v minulosti na potřebu energetického uhlí a značný rozmach jeho těžby v druhé polovině minulého století. Téměř všechny pamětihodnosti či jiná lákadla pro turistický ruch, ale i pro plnohodnotnější život zde žijících občanů vzala za své. Existoval sice docela slušný plán výstavby a rozvoje celé lokality, leč výstavba se protahovala a tak listopad zastihl řadu z nich nedostavěných nebo dokonce ani nezapočatých. A tak to, čím se lze chlubit, bychom si měli doslova hýčkat.

Jedním z takovýchto „sedmi divů“ Mostu a Mostecka je i zmíněné planetárium, které se pro návštěvníky v kopuli o průměru deseti metrů tyčící se nad kulturním domem Repre otevřelo již 2. června 1984. Následně po nějaké době neprovozování z důvodu osobních animozit provozovatele, správce a vedení města, prošlo v roce 2007 rozsáhlou modernizací v řádu desítek milionů korun, aby bylo od ledna 2011 opět mimo provoz. Tentokráte bylo důvodem nenaplnění smluvních podmínek nového majitele KD Repre developerské skupiny Crestyl, která celý rozsáhlý areál, včetně pozemků pod ním v červnu 2010 koupila od statutárního města Most za směšných 28 mil. Kč, když celková hodnota majetku a pozemků byla něco kolem 520 mil. Kč. Nejen v srdceryvném úvodním slově při prodávání zařízení se hovořilo o zachování provozu planetária, obnovení provozu kina a dalších kulturních aktivit pro město zdarma či za symbolickou 1,- Kč, ale hovoří se o tom i v příslušné tzv. třístranné smlouvě o prodeji KD Repre (tuším, že v čl. IV PRÁVA A POVINNOSTI STRAN, bod 4.1 Investor se na základě této Smlouvy zavazuje: (c) Zajistit provoz Repre do zahájení realizace Projektu).

Provozovat nejen planetárium je povinností nového majitele KD Repre developerské skupiny Crestyl. Staronový pronajímatel KD Repre fa Junek tento provoz umožňoval na základě jiné smlouvy se statutárním městem Most, které provoz planetária dotovalo finančním příspěvkem tomuto pronajímateli. Dovedu si představit, že nový majitel Crestyl mohl naopak vyjednávat, aby se provozovalo dál a vše dotovala za něho pronajímající fa Junek (to ale fabuluji, i když zřejmě správným směrem). Když to nevyšlo, muselo se sáhnout do své developerské kapsy a něco z ní na dně vyškrábnout pro provoz planetária a tak proč to alespoň s velkou slávou neprodat veřejnosti. Kdyby si někdo ptal, proč ta velká sláva a k čemu, musel bych a rád konstatovat – pro nás nejen občany Mostu a k naplnění smluvních vztahů.

Proto je poněkud zavádějící prezentovat nového majitele KD Repre developerskou skupinu Crestyl jako jakéhosi zachránce provozu planetária. Jde o povinnost vycházející z jednání  předcházejícím prodeji Repre a kupní smlouvy a nikoliv nějaký „dobrovolný bohulibý sponzorský charitativní“ počin, jehož záměrem konečně může být poněkud zmírnit určitou pachuť ulpívající nad prodejem KD Repre, nad rychlostí jeho realizace, způsobu projednání na zastupitelstvu, údajně nedořešených majetkových práv zejména k pozemkům pod KD Repre a konečně i současného ticha kolem dalšího osudu Repre či osudu jeho přestavby. Vše totiž, jak se v zákulisí mostecké politické a podnikatelské sféry šušká, asi skončí stržením současné budovy Repre a opět začne ve velké díře vznikat něco s velkým „Ň“, které bude v konečném výsledku něco úplně jiného, než prezentovaný záměr a prodejní podmínky smlouvy. Podobně jako se vyvíjela realizace Centralu, kde neměl být supermarket, kde měl být hotel, kino a další kulturně společenská zařízení a skončilo to sice u exklusivního, leč přeci jen „nákupního střediska“. Doufejme, že to snad alespoň takto dopadne. Bylo by neštěstím se dívat v centru města na chátrající objekt, kdysi slušného a moderního kulturního domu nebo nedej bože nakonec do rozestavěné díry…. i když na jednu stranu by to mohl být hezký pohled na svůj slušný a zřejmě drahý pomník jednoho rozhodnutí většiny zastupitelů statutárního města Most.