Vážení zákonodárci, volení občany této země, dojděte k plné odpovědnosti

17.06.2013 14:15

Prohlášení OMMO k současnému vývoji situace

 

Politické hnutí „Občané městu, město občanům“ pozitivně hodnotí odstoupení Petra Nečase z funkce předsedy české vlády, což však samo o sobě neřeší dlouhodobou krizi vládnutí koalice ODS, TOP 09 a LIDEM v ČR, která nemá oporu ve výsledku voleb v roce 2010 a již vůbec neodráží roztříštěnost Poslanecké sněmovny PČR. I přes možnou míru pochopení k tzv. lidským slabostem není totiž možné donekonečna tolerovat evidentně více a více upadající politickou kulturu a legitimitu stávající české vlády, která svou programovou nabídkou a její realizaci stihla proti sobě obrátit více než 2/3 české populace. A právě nedobrá politika vlády, nevyvážená opatření směrem k efektivnější eliminaci negativních dopadů ekonomické krize na podstatnou část práceschopné i sociálně potřebné populace v ČR jsou hlavními příčinami, proč tato vláda nakonec upadla do dále neřešitelné agónie. Protizákonné aktivity některých členů stran stávající vládní koalice, úředníků apod. jsou jen dalšími důsledky stávající vládní politiky.

Co navrhujeme a co bychom očekávali:

  • že se v parlamentu zastoupené politické strany nakonec shodnou na konání předčasných voleb, jakožto relativně „nejčistšího“ řešení situace;
  • že se k tomuto kroku odhodlá i přes možné výhrady a záměry (např. také o možném návratu V. Klause na čelo ODS) prezident M. Zeman. A to také proto, že rád zdůrazňuje svůj silný mandát vzniklý z přímé volby, a proto by měl zohlednit silný tlak občanů právě na konání předčasných voleb;
  • že stávající politické strany v parlamentu přeci jen najdou odvahu a eliminují svůj převažující tlak na dosazování svých zástupců – ať už např. více či méně neúspěšných zákonodárců - do státních a polostátních firem a upřednostní zástupce odborného a veřejného sektoru „stranicky“ přímo nenapojených na tyto politické subjekty;
  • že se tyto politické subjekty začnou spolu s představiteli odborné i laické veřejnosti - od centra po obce - aktivně podílet na vytvoření kontrolních mechanismů bránících účelovému vytváření především dalších placených pozic v rámci samosprávy, překračujících rámec nezbytný pro její chod, ale i státní správy, kde dosud převažuje klientelismus, preference stranického zájmu nad odborným a skutečně veřejně potřebným zájmem, a že v tomto ohledu bude možné průběžně sledovat dodržování takto stanovených opatření;
  • že politická reprezentace této země připraví zemi na konání předčasných voleb v termínu daném zákonem.

Diskusní téma: Vážení zákonodárci, volení občany této země, dojděte k plné odpovědnosti

Názor

Administrace 17.06.2013
Přidejte své názory a náměty, je-li toto téma také pro Vás něčím důležitým nebo zajímavým.

Přidat nový příspěvek