Vážení přátelé, čtenáři

  • těchto webových stránek. Rádi bychom Vás v souvislosti také s děním dalším seznámili s politickým programem našeho hnutí "Občané městu, město občanům" (OMMO). Předkládáme Vám prozatím krátkou upoutávku z jeho textu:

OBČAN V POLITICE

Politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO)[1] se ve svých programových východiscích řídí především zásadním a čitelným „občanským principem“[2], od něhož odvozuje své působení ve společnosti a chce je dále rozšiřovat, v souladu se stupněm vědeckého poznání, zejména v oblasti politiky a společenských věd obecně, v koordinaci se zkušenostmi z každodenního praktického života. 

Je nám blízká myšlenka občanské společnosti. Jedním z našich inspiračních zdrojů je Čapkův výrok „Pro svou osobu netoužím dělat politiku, ale silně bych si přál politicky žít.“  Ve světle, nebo spíše stínu každodennosti se vytrácí smysl a význam občanovy politické role, která by měla být zásadní politickou devizou demokratické společnosti a jež je podceňována „shora“, stejně jako „zdola“, občan si ji plně neuvědomuje, resp. nedoceňuje ji. [1] KONTAKTY: „Občané městu, město občanům“ (OMMO), Moskevská 1463, 434 01 MOST, tel. +420 605 87 03 46, mailto:hnutiommo@hnutiommo.cz, https://www.hnutiommo.cz

[2] Občanský princip, tedy občan v politice jako „míra všech věci“, tzn., občanem politika nekončí, ale začíná. Člověk se o politiku zajímá, rozhoduje v ní, řídí a organizuje.

 

 

Další podrobnosti budou k dispozici na nejbližší tiskové konferenci, kterou se politické hnutí OMMO chystá konat.