Vážení kandidáti, členové OMMO a sympatizanti,

volby do zastupitelstev obcí a měst skončily a do 27 volebních obvodů Senátu PČR ukončí toto „podzimní zápolení“ sobota 23. 10. 2010.

Naše mladé politické hnutí dokázalo v historicky nejkratší době (cca 4 měsíce od svého založení) postavit kandidátky v 7 místech ČR, podat kandidátní listiny se 155 kandidáty, z nichž 9 uspělo – 1 v Lomu na Mostecku, 2 v Milovicích na Nymbursku, 3 ve Znojmě a 3 ve Vrbovci na Znojemsku. Během volební kampaně jsme úspěšně odráželi řadu ataků, pomluv a podrazů. Prokázali jsme, že nejsme účelově založeným hnutím pro osobní či jiné partikulární zájmy, že nejsme odnoží, či jak se tvrdilo - „béčkem“ KSČM, nebo že jsme vznikli z důvodu podpoření úspěchu ODS ve volbách na některých místech.

Naši kandidáti, volební program „stavěný“ vždy na základě místních zkušeností a poznatků samotnými kandidáty a doplňovaný o připomínky občanů, slušně vedená volební kampaň, prostě celé naše předvolební vystoupení bylo představením hnutí usilujícího o realizaci principů občanské společnosti, o prvky přímějších forem demokracie, sofistikovanějších principů kontroly samosprávných orgánů ze strany občanské veřejnosti. Bez velkých sponzorů, za členské příspěvky a z finančních zdrojů samotných kandidátů se tvořil náš volební výsledek.

Víme, že někteří kandidáti byli zklamáni, že očekávali lepší a průkaznější výsledek. Větší počet mandátů v jednotlivých místech, což často plynulo z menší politické zkušenosti a neznalosti volební „matematiky“, kdy převládla někde snaha o prezentaci vlastní osoby a de facto právě tato vlastní rozvaha snížila v konečném důsledku celkový počet hlasů v daném místě pro celý politický subjekt.

Nedokázali jsme uspět se svým kandidátem do Senátu PČR na Mostecku. Masivní skandalizační, dlouhodobě probíhající kampaň proti němu a nakonec i dalším kandidátům do zastupitelstva dokázala zmást voliče a podepsala se na volebním výsledku nejen do Senátu, ale i do Zastupitelstev ve statutním městě Most a v Lužici.

Celkově jsme však dokázali pro nás v nerovné politické soutěži uspět. Náš volební výsledek hodnotil VV OMMO jako úspěšný a doporučil, což bychom stejně udělali, abychom poděkovali všem kandidátům, kteří byli v rámci kampaně aktivní za jejich nasazení a podíl na slušném volebním výsledku politického hnutí OMMO.

Kolegové a kolegyně velké poděkování. Zároveň děkujeme voličům, které jsme přesvědčili, a ti nám dali své hlasy.

Politické hnutí nekončí. I to bylo „zasvěcenými“ prognózováno. Pravda, někteří zklamaní končí. Otevřeně říkáme, končí i někteří, kteří dokázali někde uspět a svým krokem naznačují, že jsme pro ně mohli být jen „výtahem“ do místní exekutivy. To vše nás vede k tomu, abychom přehodnotili naši organizační strukturu, lépe ji nastavili, abychom v budoucnu omezili takovéto excesy. Již dnes se připravujeme na další volební vystoupení, soustřeďujeme se na posílení organizační struktury, členské základny a na větší součinnost se sympatizanty. Zároveň hodláme „pracovat“ dle možností mezi občany i nadále. Sledovat dění na místní i celostátní úrovni a vyvozovat z něj závěry pro své další konání. Co však chceme zdůraznit již nyní – nebudeme ničím „béčkem“, budeme se snažit předejít pouhé realizaci vlastních ambicí, nehodláme ale ani do budoucna opakovat návraty tam, kde se zastavil čas, a pravidla se porušují dle libosti mocipánů na různých úrovních.

Vážení členové a sympatizanti i ti, kteří se o nás teprve začnete zajímat, očekáváme nelehké období a tzv. sbalit kufry by bylo zřejmě jednoduché. Nechceme však jen tak udělat radost těm, kteří právě tento postup očekávají, a třeba se nám jenom nechce zahazovat myšlenku, která není špatná, ale potřebuje jako všechno svůj čas, aby zrála.

Budeme o svých aktivitách nadále informovat prostřednictvím našich webových stránek www.hnutiommo.cz a internetového časopisu INFO OMMO, kde Vás seznámíme s výsledky práce našich zastupitelů, s děním v OMMO, s názory a náměty, ale i s akcemi pro občany a mezi nimi.

Přejeme Vám všem dobré prožití dnů zbývajících do konce roku 2010 a těšíme se na další spolupráci.

 

Vlastimil Balín, v. r.                                                                       Leoš Vaněk, v. r.

volební manažer OMMO                                                                předseda OMMO