Vážení čtenáři

14.10.2012 14:25
  • v následující rubrice můžete vkládat své názory týkající se vývoje politické scény u nás. Jedna z vývojových variant může být např. pokračující rozkladný proces v ODS, končící užším propojením na populisticky laděné subjekty a podnikatelské prostředí, vymiňující se tzv. vůči levé části polit. spektra.
  • rozkladné procesy v ČSSD související s její opětovnou radikalizací a zčásti sbližováním s KSČM.
  • Může vzniknout posilující uskupení takto se přeskupujících jednotlivců a skupin nalevo. Subjekt i nadále bude nésti v názvu "komunistický". Ale nemusí. Zřejmě může dojít na čele ke střídání ve vedení. Např. V. Filipa může vystřídat J. Dolejš.
  • ČSSD ve své současné podobě může končit, resp. oslabí do podoby tzv. horakovského uskupení z 90. let 20. stol. Bude snaha vygenerovat "vůdce".
  • Polit. scéna se opticky rozdělí, ale zájmově velmi sblíží do fakticky dvou většinových celků.