Vážená paní senátorko, tak snad by to již stačilo, nemyslíte?

06.10.2013 18:46

Obrátili jsme již 7. 1. 2013 dopisem Dopis MUDr. A. Dernerové, senátorce a zastupitelce na senátorku za Mostecko paní MUDr. Alenu Dernerovou, v němž jsme ji žádali o stanovisko, případně sdělení vlastního příkladu postupu vůči krokům, které hodnotí hnutí OMMO, a nejen my, jako konkrétní projev veřejně prováděné korupce. Mj. takto hodnocené a šetřené v případě tří poslanců za ODS Tluchoře, Šnajdra a Fuksu v tzv. cause Nečasová Nagyová. Jednalo se konkrétně o to, jak se chová a co dělá politické hnutí Severočeši.cz, za které je zvolena do Senátu PČR. Šlo a jde mimo jiné o účelově vytvářená a jistě i z daní občanů placená místa uvolněných komunálních politiků z řad tzv. opozice, jako např. ve statutárním městě Most, kde byla takto účelově vytvořena funkce uvolněného předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mostu pro zastupitele za KSČM J. Kurcina. Do této doby byla tato funkce vždy neplacená, protože ani objem a obsah činnosti na takovou uvolněnou pracovní pozici neodpovídá, Jinými slovy, dotyčná osoba, jak ji znám i osobně, si nutně musí nějakou činnost doslova vymýšlet, což je v jeho případě skoro neřešitelný problém. Přitom zřejmě přímo pod jeho očima se odehrávají „nekalé praktiky“. Do dnešního dne, za devět měsíců jsme od paní senátorky neobdrželi odpověď na náš podnět. Jen zprostředkovaně, přes jednu nejmenovanou krajskou redaktorku Parlamentních listů jsme se dostali k informaci, že paní senátorka námi v dopise popisované nekalé praktiky hodnotí jako regionální záležitost a nebude se tedy jako zástupce lidu na vrcholové úrovni k tomu vyjadřovat, protože se jí to zřejmě netýká (!?) Jde prosím o senátorku za volební obvod č.4 - Mostecko Ani se nám nechce věřit, že tak naznala jen ona sama, že?

Přesto nás tato pozice nepřekvapila, protože již v jednom z pořadů ČT Hyde Park, „zajímavě“ reagovala na dotaz diváka a posluchače, který byl zřejmě obeznámen s konáním paní senátorky. Dotaz se týkal toho, jak by hodnotila skutečnost, kdy je někdo za peníze firmy zabývající se vybavováním nemocnic zdravotnickou technikou vysílán do zahraniční na seminář, který se ani netýká její lékařské profese, ale jejího manžela, s nímž samozřejmě na akci za peníze firmy, na údajně skoro 14 dnů do Chicaga odcestovala. Tehdy v pořadu ČT reagovala, že toto nelze s nějakým korupčním jednáním srovnávat. „Jdeme od toho, to byste, pane redaktore, srovnával jablka s hruškami“, zněla její tehdejší odpověď.

Jenže, jak se říká, čeho je moc, toho je příliš. A její poslední mediální aktivita se týká skoro stejného problému. Když jsme si přečetli její, určitě nikoliv poslední kontroverzní promluv pro redaktorku PL L. Bartoš na téma tzv. korupce v případě koupě pozemků v lokalitě Havraň pro průmyslovou zónu Joseph na Mostecku, tak pohár přetekl. Paní senátorka skoro hrdě informovala redaktorku PL, že jí byl v té době v podstatě rovněž nabízen úplatek. Probuzení po 7 letech? Nebo opět aktivovala svou rádoby protikorupční image, která po urovnání jakýchsi problémů s Krajskou zdravotní, a.s. Ústí n.L., s níž uzavřela údajně pakt o neútočení, tak nějak podřimuje?  Tak to snad již ne, a asi by již stačilo….

Je snad opravdu paní senátorka natolik „infantilní“, jak to zhodnotil její souputník v hnutí S.cz náměstek primátora Mostu L. Pitín na webu týdeníku 5 plus 2 most.5plus2.cz/37877/odvolat-namestkyni-jenickovou-se-nepodarilo v diskusi pod článkem k pokusu o odvolání H. Jeníčkové z funkce náměstkyně primátora, anebo je natolik nekvalifikovaná jako senátorka, že neví, že se trestného činu dopouští nejen ten, kdo úplatek bere, ale i ten kdo jej dává a dokonce, což je tento její případ, korupci neoznámí, byť ví a přišel s ní do styku?  Doporučujeme jmenované, aby se vzpamatovala a našla si „jinou hračku“, než je údajný boj s korupcí. Třeba začala pracovat na další atestaci a naplno se věnovala své lékařské profesi, kde, osobně mohu říci, byla velice zdatná.

Jde opravdu o přátelské doporučení, paní senátorko, než si toho všimnou orgány činné v trestním řízení a osloví i Vás, abyste jim podala, doufejme, jen vysvětlení, proč jste 7 let o pokusu Vás uplatit mlčela?

v souvislostech... www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Oblibena-senatorka-Dernerova-popisuje-jak-ji-nabidli-uplatek-287695