V tomto městě po vzájemné diskuzi a společné dohodě

23.07.2014 14:51

půjdou občané Bakova n. J. kandidovat pod hlavičkou OMMO.