V souvislosti s některými průzkumy veřejného mínění jsme se zeptali do Milovic

  • a to zastupitele Ing. P. Hůly, Ph.D: Jak byste komentoval klesající nedůvěru občanů v politické strany coby záruku demokracie?

    Osobně vidím možnou budoucnost v občanských politických hnutích typu OMMO. A musím říct, že od přípravy komunálních voleb až dosud jsem zaznamenal na značku OMMO pozitivní ohlasy. Jinými slovy, nikdo se proti názvu nevyjádřil negativně, což rozhodně nelze říct o klasických stranách, ani o nových projektech jako jsou TOP09 a VV.

  •