V. Bíbová: Kde už jsem „Jaroslava z Lužic“ potkala…?

Nejsem naivní, jak mi předčasem řekl můj bývalý spolustraník. Dnes lídr jedné kandidátky. Tedy naivní, abych si myslela, že můj článek „S lidmi pro sebe?“ nevyzve reakci (viz Jsem překvapen…, MD, 7. 10. 2010). Přiznám se – proto jsem ho také psala. Jen jsem si myslela, že reagující budou aktéři z mostecké KSČM, nikoli jen jejich mluvčí. Jejich mluvčí, který si zřejmě přes zdánlivou zasvěcenost „Jaroslava z Lužic“ ale s těmito aktéry vlastně zadat nechce. Proto ta odtažitost od podstaty mého článku čili od otázky odmítnutého vyplacení peněz OV KSČM v Mostě ZO KSČM v Lužici a hodnocení předvolební prezentace některých kandidujících, a naopak se věnuje urážkám a pomluvám mé osoby a mého manžela. Nemohu než konstatovat, dobře, ale proč je tak těžké věnovat se věcné povaze textu a raději lhát a pomlouvat? Napadá mě jedno – lež je otázkou ceny a tahle za „Jaroslava“ je asi hodně vysoká…

Rozšířím čtenářům obzor dál. O dění v Lužici před čtyřmi roky nebyl asi „pan Jaroslav“ dobře informován. Jistě ale by dobrou informaci obdržel např. od tehdejšího předsedy OV KSČM J. Kurcina. On kdysi osobně přemlouval zmiňovaného bývalého starostu, aby pokračoval ve funkci. Byl ale kategoricky odmítnut s tím, že onen pán tuto funkci již vykonávat nechce a končí. Volby vyhrála ODS a odmítla jakékoliv vyjednávání s bývalým starostou o funkci starosty či místostarosty, stal se řadovým zastupitelem. Poté ukončil své členství v KSČM bez udání důvodu. No, velká škoda straně nevznikla. Při téměř 30 000 Kč měsíčního platu odevzdával straně příspěvek ve výši 50,- Kč. Divné počty! Nebo že by přece jen půl procenta platu? Přesto se pan Kurcin na Okresní konferenci KSČM letošního roku vyjádřil, že tento člověk byl „zrcadlem Lužic". To jen pro pořádek o dalších obrazech v zrcadlech, na něž se kdoví proč jakoby zapomíná…

Ptáte se, kde bydlím? Kandiduji do Zastupitelstva statutárního města Mostu a mám zde také trvalé bydliště. Že se během roku zdržuji také v Lužici - (pane a pánové jako „Jaroslav z Lužic“ byste měl, měli vědět, že Vaše „rodná“ obec se jmenuje Lužice, ta Lužice, nikoli ty Lužice, takže Váš místopis klame. To jen pro pořádek.) - není nic proti tomu, že mohu kandidovat právě v Mostě, jehož reálie znám velmi, velmi dobře. O těch Vašich se postupně dovídám, a určitě se ještě jistě dovím.

Je zajímavé, jak prý víte, co se za co dává na fakturu právě v horní komoře parlamentu. Že by známá praxe z té dolní - také třeba ve vazbě na jednoho z výše zmíněných aktérů, jichž jste mluvčí? O tom, co píše pan Roček, jsem také četla a vím, o čem a pro koho je toto „dvorní psaní“.

Jo, a ta matrace, pane – tohle Vaše týrání pera jsem už kdesi četla. Snad to bylo na www stránkách senátora Balína, kde se příspěvky podobného ducha už objevovaly. Ale mohu se mýlit a Vy jste je zanechával na některých blozích apod.

A jinak díky! S tou fotkou jsem nemyslela, že se tak pubertálně nachytáte. Ale, špatně, pane…. Ženy moc dobře neznáte. Většina z nich totiž má snahu dobře vypadat zvlášť, když chce, aby jim byla věnována pozornost a zaujaly. To jsem dělala vždy a nevím, zač bych se měla stydět a své zvyklosti měnit, a zrovna kvůli Vám a Vám podobným. Vaši reakci bych nazvala „těžce strádajícím sexismem“ a asi bych doporučovala začít s tím něco dělat. Mohu se ale mýlit a ve Vašem případě se s tím už nedá nic dělat.

Váš text je plný pomluv a urážek, při jejichž psaní se asi cítíte silný. Mám však docela silný pocit a napadá mě něco o ubohosti. Pozitivně vnímám, že tolik věříte mně a manželovi v případě volebního úspěchu. Jen podotýkám, že s těmi „strakami zlodějkami“ si zkušenosti od Vás nejdříve necháme aspoň vyprávět.