V. Balín: Je vůbec něco pro KSČM „svaté“, když nectí své vlastní Stanovy?

02.10.2012 23:44

Tato otázka mě napadla, když mi dnes přišel email od kandidáta OMMO pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje Josefa Zahradníka z Výškova na Lounsku. Skutečnost, proč jako člen KSČM kandiduje na kandidátce jiného politického uskupení dostatečným a upřímně pravdivým způsobem veřejně vysvětlil. Vyvrátil tvrzení, že by šlo o nějakou „chytristiku“ z jeho strany nebo pokus o jakousi pátou kolonu KSČM v řadách politického hnutí OMMO. Důvod byl prozaický – KSČM o služby mladého a nadprůměrně aktivního člověka nestála, a byť ji v několika předchozích volebních kampaních velice aktivně pomáhal a kandidoval za ni, najednou, pro dlouhodobé kamarádské vztahy s bývalým senátorem za KSČM V. Balínem upadl v nemilost a „daly si přednost staré osvědčené kádry“.

Popravdě řečeno, na rozdíl od vedení OV KSČM v Lounech a zřejmě i na KV KSČM v Ústí n. L. či na ÚV KSČM v Praze, zná J. Zahradník Stanovy KSČM docela dobře a počítal, že bude určitě jeho krok stranickými orgány řešen a on dostane šanci vysvětlit dalším členům ZO nebo OV KSČM své důvody a seznámit je s některými praktikami, které vedení KSČM na jednotlivých stupních praktikuje, aniž by cokoliv členské základně a dokonce i některým funkcionářům nižších stupňů popravdě vysvětlovalo, protože je prostě manipuluje. Tuto šanci Josef Zahradník nedostal. Konečně jako někteří další, s nimiž se tzv. zatočilo, nebo kteří KSČM opustili anebo byli spíše donuceni k odchodu. Navíc zaslal ještě před jednáním OV KSČM svou rezignaci na člena OV KSČM z důvodu pracovního zaneprázdnění a přechodu na jiný okres, kde se hodlal, jak tajemnici OV sdělil, politicky dále angažovat. 

J. Zahradník obdržel v úterý email od tajemnice OV KSČM A. Mádlové se zajímavým obsahem, kde označeným předmětem bylo v příloze zasílané usnesení pléna OV KSČM v Lounech ze dne 20. září 2012, ale hlavním sdělením byly termíny konání porad předsedů ZO KSČM na Lounsku. K překvapení J. Zahradníka bylo v textu přiloženého usnesení v bodu III. Rozhodnutí – plénum OV KSČM v souladu s článkem 12. c) Stanov KSČM o zániku členství Josefa Zahradníka v KSČM, a tím i o ukončení jeho členství v plénu OV KSČM Louny, o této skutečnosti informovat ZO KSČM. Žádná zaslaná rezignace na členství v OV od J. Zahradníka se neprojednávala.

Říká se – „proti gustu žádný dyšputát“. Rozhodnutí jistě správné dle Stanov KSČM, jenže…. Jenže Stanovy KSČM, jak se dá zjistit na webu KSČM, obsahují i další články, které jsou rovnocenně závazné jako článek 12. Např. v hlavě IV. Práva a povinnosti člena KSČM je v čl. 21 uvedeno jedno z práv člena – být pozván a zúčastnit se jednání stranických orgánů, na nichž se jedná o jeho osobě, návrzích, připomínkách nebo kritice. O přijatých závěrech být informován. Nejen v tomto článku byly práva J. Zahradníka porušeny. Nedostal šanci se vyjádřit tam, kde se o něm jednalo, sdělit svůj názor členům pléna OV KSČM s ohledem k jejich rozhodování a aplikaci Stanov KSČM na jeho „případ“. Jinak upozorňuji s důsledností sobě vlastní na paradoxnost celého způsobu sdělení – podstatou bylo jistě J. Zahradníkovi sdělit, že s ním „soudruzi po zásluze konečně zatočili“, tedy již není členem strany. Přesto je upozorňován na termíny konání porad předsedů ZO KSČM, i když předsedou není a nebyl a dokonce již není rozhodnutím stranického orgánu ani členem KSČM (?!)

Zajímavý je nejednotný metr v uplatňování Stanov KSČM. Absolvoval jsem stejnou zkušenost, kdy se v roce 2009 jednalo na ÚRoK KSČM v Praze o mých připomínkách a kritice jednání a chování některých současných lidí z vedení OV KSČM Most, o porušování Stanov z jejich strany vůči mé osobě, a dokonce zfalšování protokolů z jednání některých členských schůzí ZO KSČM ve věci odvolání mé osoby z funkce předsedy OV KSČM v Mostě (což bylo komisi doloženo písemnými podklady). Na jednání ÚRoK KSČM k řešení mého podání jsem samozřejmě dle čl. 21. Stanov KSČM pozván nebyl a o tom, že se o mě jedná, jsem se dozvěděl do Mostu od pražských novinářů (?!).

Že se v KSČM neměří stejným metrem je patrné i z podobného „zahradníkovského osudu“ senátorky za KSČM Marty Bayerové, která v roce 2010, kdy ji znojemská KSČM nekandidovala do Zastupitelstva města Znojma, byla přesto do zastupitelstva zvolena, protože kandidovala, stejně jako J. Zahradník na kandidátce OMMO. Tehdy samozřejmě paní senátorku nikdo neřešil, natož ještě dle nějakých Stanov KSČM. Prostě se nehodilo, aby po odchodu senátora V. Balína se KSČM rozloučila s dalším vrcholným politikem ze svých řad. Tiše se vše přešlo. Proboha, jak by se to vysvětlovalo členské základně, jak by se to vysvětlovalo médiím a veřejnosti? To až nyní se vymýšlejí v sídle ÚV KSČM v ul. Politických 9 v Praze různé „skopičiny“, jak senátorku vrátit zpět do lůna matky strany, a příp. dát varování těm, kteří by chtěli podobné příklady následovat. Když jsou v KSČM tak zásadoví v jedněch případech, proč nejsou takto rozhodní, rázní a zásadoví v případech jiných? Zřejmě proto, že prostě taková schizofrenní je jejich politika a takto se standardně chovají i v jiných věcech a při řešení i jiných problémů. Nakonec je dobře, že další mladý člověk udělal tuto životní zkušenost včas. V OMMO se určitě neztratí, šance nejen dostane, ale bude je moci i plně realizovat.

A snad jen poznámka nakonec: jakou to hru hrají někteří v KSČM, když tvrdí, že oni přeci s hnutími, iniciativami atd. kooperují? Tedy nejde-li jen a jen zase o jejich zájmy bez ohledu na ty druhé. A ovšem, abych nezapomněl – není to proto, že jde v tomto konkrétním případě o politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO), a to prý dle některých prý zdravých úvah rozděluje levici! A pak se musím ptát: jaké poznávací znamení při takovém cejchování v KSČM asi používají?

 

Související texty: Člen KSČM na kandidátce politického hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO)...