V. Balín: Jak vnímáte listopadové události před 25 lety u nás? (osobně, profesně i politicky)

14.11.2014 14:43

Řekl bych, že tuto otázku si kladu, a sám sobě někdy i vně hledám odpověď a odpovídám od 17. listopadu 1989 celých 25 let. Osobně jsem prožil zklamání a zároveň potvrzení poznání. Zklamání z toho, že ne vše, co se u nás dělo, bylo vždy v duchu myšlenek „dialektického materialismu“, který jsem studoval na vysoké škole. Poznání v tom, že se mi bohužel potvrdilo, že konfrontace vědomostí ze studia byla mnohokrát v rozporu s realizací v praxi, a tam se mi ne vše jevilo být v pořádku. Přesto jsem byl občanským vzedmutím zaskočen a myslím, že nejen já. Konečně i samotní protagonisté stojíce na čele tzv. sametové listopadové revoluce neočekávali takovýto výsledek a hlavně rychlost změn, což sami někteří potvrzovali.

Mé osobní vnímání mám propojené s tím pracovním, protože jsem byl profesionálním pracovníkem vládnoucí strany a během měsíce jsem stál před problémem, co dál. Nakonec, po cca 12 potencionálních pracovních příležitostech jsem skončil na Petrochemii I v Záluží u Mostu, kde jsem začal jako obsluha linky na výrobu a potisk fólie pro přepravu granulátu z propylenu a etylenu, přes obsluhu velínu až po technologa. A pak jsem se musel „zbláznit“, když jsem se do pozice politika opět po čase vrátil.

Jedním z důvodů byla má přílišná důvěra v některé lidi a pak přesvědčení, že poznání toho, co se vlastně stalo v listopadu 1989, má šanci změnit fungování pokračovatele předlistopadové komunistické strany… Ale byl jsem, jak jsem záhy poznal, dost naivní. Následnická organizace KSČM nevzala, resp. většina jejích funkcionářů i členů listopad jako šanci od lidí na svou vlastní změnu a zbavení se tzv. stalinistických metod a přístupů, umocněných dnes již velmi bezbřehým pragmatismem k věcem, o nichž často rozhoduje jen úzká skupina stranických funkcionářů forem, a žel i způsobů myšlení, většího otevření se a přiblížení občanům. Nahrazení frází konkrétní prací mezi lidmi a s lidmi, jak si hrdě dala do svého sloganu tato strana. Dopadlo to po zásluze… Jak jinak. „Narazil jsem“ a nakonec v roce 2010 KSČM opustil.

S nadsázkou bych řekl, že politicky dal listopad i po dvaceti pěti letech možnost vzniku nového politického hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO), které jsme s několika přáteli založili a nyní se snažíme ty ideály, které jsme delší čas nosili a nosíme v hlavě realizovat. Jde to však hodně ztuha. Vláda jedné strany byla tak nějak nahrazena vládou peněz a těch, co je mají, z oné politické strany nevyjímaje, někteří tolik, že si kupují i občany…. A „nový listopad“ s jiným datem než je číslo popisné Úřadu práce v Mostě – 1989 je v nedohlednu, a dosud stojí kdesi daleko od front na úřadech práce a u kontaktních míst vyplácení sociálních dávek. Je to na občanech a snad to pak bude konečně i o občanech. Já myslím, že nutně i s občany.