V Bakově n. J. vznikl Klub sympatizantů OMMO

Na nedávné schůzce se zastupiteli OMMO a dalšími občany Bakova n. J. vznikl po vzájemné dohodě a obeznámení se se záměry další činnosti Klub sympatizantů OMMO. Jeho zmocněncem se stala pí Jaroslava Čermáková, zastupitelka a radní zvolená za OMMO.

Z dosavadní výměny informací a po vzájemných návštěvách si velmi ceníme spolupráce a ochoty zdejších občanů ke spolupráci. Proto jsme také rádi, že se podařilo zkoordinovat činnost a posunout ji směrem ke vzniku Klubu sympatizantů. 

Na květnovém setkání jsme probrali se zvolenými zastupiteli a některými občany, dnes již sympatizanty Klubu, to, s čím se potýkají po svém zvolení a obecně při výkonu veřejné funkce na úrovni města. Oceňujeme velmi dobrou orientaci tamějšího místostarosty p. V. Grunwalda v místní problematice a aktivní spolupráci a podporu, kterou mu prokazují další zastupitelé zvolení za OMMO - pí Čermáková a p. Šlégl

Samozřejmě děkujeme za pohostinnost při našem nedávném květnovém setkání a těšíme se na další spolupráci. Všem přejeme jen to dobré v práci pro občany Bakova n. J.

 

/hs/