Uvítáme také Vaši finanční podporu směrem k volbám. Děkujeme.

23.06.2014 14:17

Vážení občané,

vzhledem k možnostem prezentace a předvolební propagace uvítáme také Vaši finanční podporu, a to v souladu se zákonem o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 424/1991 Sb. Nejlépe po vzájemném vyrozumění o tomto Vašem rozhodnutí na mail hnutiommo@hnutiommo.cz nebo tel. + 420 605 87 03 46. Svůj příspěvek můžete zaslat jako sympatizanti OMMO. Můžeme také uzavřít smlouvu o výši příspěvku, jíž můžete příp. uplatnit ve svém účetnictví. Ekonomické fungování hnutí OMMO je dle zákona zahrnuto v účetnictví, které podléhá pravidelné roční uzávěrce, auditu a je k dispozici v režimu výroční finanční zprávy.

Číslo účtu OMMO je 238 341 470/0300.

Veškeré finanční prostředky přijaté a použité za tímto účelem také pro komunální volby 2014 budou zahrnuty do regulérního účetnictví polit. hnutí OMMO a  vykázány v souhrnné Výroční fin. zprávě v příštím roce.