Úvěr, půjčky, zadlužení – „drogová závislost“ mostecké koaliční vlády?

Úvod stati v Mosteckém deníku by mohl v nezasvěceném vyvolávat dojem, že snad se zde odehrála nějaká krádež v přímém přenosu. Ale opak je pravdou. Nikdo nic nekrade, jen se, údajně v zájmu (jak jinak, že?) občanů města, sáhlo rukou zastupitelů na úspory a dobré hospodaření z let minulých, dokonce těch, kdy současný hlavní mostecký vládce SMM se na tom nepodílel. A tak rozpočet statutárního města Most pro rok 2011 je jasný - na příjmové stránce rozpočtu 1,13 mld. Kč. Ta výdajová je o „pouhých“ 405 mil. vyšší. Tradiční a dokonce v minulosti usneseními zastupitelstva ošetřená zásada vyrovnaného hospodaření vzala za své. Zastupitelstvo města rozhodlo. Ruce všech 41 přítomných zastupitelů letěly vzhůru a ruka druhá klikla na hlasovacím zařízení na tlačítko „PRO“. Klídek, pohoda. Tentokráte zde žádná opozice není, nikdo se ani nezdržel jako při jednom z posledních hlasování minulého volebního období při ostudném prodeji KD Repre, tzv. za babku.

Klídek a pohoda. Jen zastupitel Ing. E. Bárta (ODS), byť rozpočet též podpořil, se osmělil a vznesl racionální připomínky k nebezpečí zadlužování města pro jeho další rozvoj. Lídr „opozice“ z řad KSČM, která se hrdě hlásí k tomu, že je „opozicí podporující koalici“ (aspirace na mostecký výrok roku 2010) – Ing. J. Novák se podrbal za uchem a skromně se pro Mostecký deník vyjádřil: „Rozpočet je napjatý“. Rozpočet je sice „přepjatý“, pane zastupiteli, ale co se dá čekat krom jadrného pozdravu – čest práci, soudruzi!

I hlasy KSČM se podílejí na zadlužení města částkou přes půl miliardy Kč, tolik činí úvěry nejen pro rok 2011 (mimochodem je to hodnota KD Repre a pozemků, na nichž stojí prodaných za „mrzkých“ 28 mil. Kč).

Kde přišlo město, resp. jeho představitelé k takovému stylu hospodaření? Až nápadně to připomíná způsob hospodaření v lůně „matky-otce“ vládnoucího uskupení, kde úvěr je slovo běžné. Leč, zde jej musí platit město, jeho občané a u zmíněné rodiny je jistinou většinou majetek samospráv nebo vlastníků bytových jednotek a hrazení je též z jejich fondů. Ale co to breptám, vždyť je to stejné – platí to vždy daňový poplatník, občan města.

Ale možná to vidím opět zbytečně černě. Nelze se však ubránit dojmu, že výsledkem budou jen červená čísla v hospodaření města a „namlsaná rudá“ v zákulisí vládnoucí koalice. No, uvidíme, řekl slepý a můj žel již zemřelý kamarád M.R. z Kaznějova, by dodal – necháme to koňovi, ten má větší hlavu. Jenže on byl z Kaznějova, nikoliv z Mostu.