Ústavní soud v pozici „chytré horákyně“?

B. Němcová, Karolína Světlá, K. J. Erben. J. Neruda…prostě většina dobrých spisovatelů, českých národních „vypravěčů“ může být spokojena. Jejich práce dopadá na úrodnou půdu. Ústavní soud ČR se ve věci vládních škrtů v oblasti sociální oblasti prezentoval jako pohádková Chytrá horákyně ve stejnojmenné pohádce od B. Němcové. Ani ve dne, ani v noci, ani na pěšky, ani na koze, ani bosá, ani obutá, ani dar, ani nedar…

Sociální škrty platí, ani neplatí, ani jejich obsah, jen jejich přijetí, negativní důsledky platí – neplatí, platí již nyní, jak to potvrzuje každodenní realita adresátů těchto dávek. Nebo by platily až v případě, kdyby byl zákon zrušen?

Chytrá horákyně, raď! A zřejmě poradila. Předseda ÚS pan P. Rychetský vyhlásil verdikt a paní soudkyně ÚS E. Wagnerová vyhlásila: „…. vládní balíček škrtů v sociální oblasti se od konce roku 2011 ruší…“. Takže zákon stále platí, dostal podmínku jako věčně nerudný sparťan Řepka a vládní koalice by se měla do konce roku 2011 „polepšit“ a dát tentokráte opozici větší šanci se k návrhu zákona, který může zůstat nepochybně stejný, vyjádřit. Již podruhé je zde vytvořena šance pro asociální koaliční vládu ODS, TOP 09 a VV provést či spíše zopakovat legislativní návrh řady změn v oblasti nemocenského pojištění, státní sociální podpory a státní politiky zaměstnanosti (například bezprecedentně přitvrdit podmínky pro nemocenskou, rodičovský příspěvek, sociální příspěvek, porodné nebo příspěvek na péči).

Přítomným zástupcům předkladatelů za ČSSD, úřadujícímu předsedovi ČSSD B. Sobotkovi a místopředsedkyni Senátu PČR A. Gajdůškové se údajně na tváři po oznámení verdiktu soudu rozhostil spokojený úsměv. Zřejmě neposlouchali slova určená jim jako jakési varování od soudkyně - zpravodajky E. Wagnerové, která v  odůvodnění konstatovala, že opozice se musí chovat odpovědně a konstruktivně a nesmí svých práv nadužívat, což se v minulosti často stávalo. Jak říkám výrok hodný „chytré horákyně“ a adresovaný ÚS k opozici (ale snad i koalici) jako „varovný prst boží“.

Přesto se domnívám, že nyní by se měla opozice v Parlamentu České republiky „zmátořit“ a místo „příštipkaření“ v dotyku na vytváření reforem v podobě až následné kritiky, říkat jasná stanoviska a své představy.

Bude po sjezdu ČSSD, a tak lze doufat, že tím „aktivním“ přístupem nemusejí být jen obstrukce, aby koalice nestihla termín do konce roku 2011 a neskončilo to nakonec tak, že „chytrohorákyňovský“ verdikt ÚS ČR vejde v platnost a bude to jako v pohádce Pyšná princezna, kde názorově nepevný král rušil, co vyhlašoval či odvolával, co odvolal. Pak by totiž opravdu mohly nastat problémy s „přijatým-nepřijatým“ či „rušeným-nerušeným“ zákonem. A v tomto případě mě docela děsí, co by všechno mohlo být zákonem…