Tisková zpráva z ustavujícího Shromáždění členů, Cascade 18.06.2010

V pátek 18. června 2010 se v hotelu Cascade v Mostě konalo ustavující zasedání nově registrovaného politického hnutí „Občané městu, město občanům“ (zkratka OMMO). Jednal zde nejvyšší orgán hnutí „Shromáždění členů OMMO“ (SČ). Byla projednána informace přípravného výboru k založení politického hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO), registrovaný „Organizační řád OMMO“, zvoleny byly orgány hnutí – pětičlenný Výkonný výbor, tříčlenná Kontrolní a revizní komise (KRK) a Rozhodčí komise (RK). Předsedou OMMO byl zvolen Leoš Vaněk z Mostu. 1. místopředsedkyní Mgr. Hana Svobodová, 2. místopředsedou Marian Dancso z Lomu, hospodářkou Vlasta Bíbová z Mostu a jednatelem Petr Frőhlich z Mostu. Předsedou  KRK byl zvolen Čeněk Tichý z Lužic a předsedou RK Josef Bíba z Lužic. SČ projednalo a schválilo doporučenou výši minimálního ročního členského příspěvku, teze Volebního programu OMMO pro komunální volby na podzim 2010 a vedoucí kandidáty pro volby do zastupitelstev měst a obcí, kandidáta pro volby do Senátu PČR v říjnu 2010 a zmocněnce OMMO pro tyto volby. K jednání, cílům a úkolům politického hnutí OMMO se v nejbližší době uskuteční tisková konference, o jejímž termínu budou sdělovací prostředky včas informovány. Jednání se zúčastnil jako host mostecký senátor Vlastimil Balín.

Hana Svobodová,

1. místopředsedkyně OMMO