Tisková zpráva: politické hnutí OMMO kandiduje v 8 městech a obcích

05.08.2014 12:06

jak jsme už průběžně sdělovali, OMMO kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Politické hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) podalo kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev měst a obcí v pěti krajích - Ústeckém, Olomouckém, Středočeském, Jihomoravském a Jihočeském. Konkrétně se tak stalo v  osmi místech ČR – v Mostě, Lomu, Louce u Litvínova, Šluknově, Uničově, Bakově nad Jizerou, Újezdu u Brna a Třeboni.

V tuto chvíli můžeme říci, že na 7 samostatných a jedné společné kandidátce se Stranou zelených v Třeboni kandiduje 172 občanů. Průměrný věk kandidujících je 41,7 let. Mužů je zastoupeno 61 % a 39 % žen. I naše zkušenosti potvrdily (zejména na Mostecku a přímo v Mostě) rozčarování občanů z politiky a politiků. Zhruba více než polovina počtu kandidátů nám poděkovala za důvěru, ale angažovat se na kandidátce nechtěla. Poukazovali na nekalé praktiky současných politiků, včetně zastupitelů, na hrubé ataky těch, co se snaží na nešvary poukazovat i na to, že provázanost politiků a zájmů podnikatelských struktur je dle jejich názoru tak rozsáhlá, že snad ani nelze nic změnit.

O to více děkujeme všem, kterým není lhostejný vývoj v našich obcích a městech a rozhodli se angažovat a dát svůj občanský kredit a důvěru politickému hnutí OMMO. Zejména je potěšitelné zastoupení občanů mladšího věku, dokonce tzv. prvovoličů na kandidátkách hnutí OMMO.

Základní devizou volebního programu OMMO, také vzhledem k místním podmínkám, je občanská participace, o níž se domníváme, že by měla tím prvkem, který by měl začít postupně a zřetelněji promlouvat do dění tzv. zdola. Jsme rádi, že se o tuto problematiku občané zajímají a chtějí s ní spojit své aktivity.

I když jsou naše finanční prostředky velmi skromné, rádi bychom šli odlišnou cestou od stávajících a na české politické scéně dominujících politických stran a hnutí, jejichž úsilí profituje z financí ať už státních či naopak soukromých podnikatelských subjektů. V našem případě jde především o prostředky vlastní, osobní, tedy příspěvky členů a sympatizantů hnutí OMMO. Možná si tím vysloužíme punc jisté naivity a idealismu, přesto už nyní své potenciální voliče můžeme ujistit, že nejsme závislí na žádných firmách, podnikatelích ani „podnikavcích“ různého druhu a naše směřování se děje skutečně na základě osobního rozhodnutí a veřejného zájmu angažovat se v rámci své obce nebo města. Důslednější veřejná a občanská kontrola veřejné správy je více než nutná a potřebná.

Jsme politickým hnutím působícím na české politické scéně od roku 2010. Našich 9 kandidátů uspělo v komunálních volbách v roce 2010 ve čtyřech místech Lomu, Milovicích, Znojmě a Vrbovci. Zúčastnili jsme se i volebního klání na úrovni krajských voleb v Ústeckém kraji v r. 2012. Budeme rádi, když o nás občané uslyší a zváží svou volební podporu především proto, že budou volit ty, kteří se stejně jako oni živí poctivou prací a záleží jim přitom na tom, jak je s jejími výsledky nakládáno a kdo z nich má užitek, stejně jako se zachází s veřejnými prostředky, nejen finančními.

S dalšími aktivitami se můžete seznámit prostřednictvím www.hnutiommo.cz. Jsme otevřeni komunikaci o našich programových záměrech v místech, kde naši zástupci kandidují a s našimi kandidáty se budou občané i sdělovací prostředky moci potkávat především na „ulici“, v rámci kontaktní volební kampaně.

Leoš Vaněk, předseda OMMO

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně OMMO