TISKOVÁ ZPRÁVA o dosavadním průběhu volební kampaně OMMO a některých dalších aspektech

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Rádi bychom Vás informovali o průběhu a některých aspektech volební kampaně politického hnutí „Občané městu, město občanům“.

Kampaň OMMO „běží“, jak jsme již oznámili, od začátku září. Z vyjádření k volebnímu dění ústy předsedy Leoše Vaňka: „možná méně bombasticky „roztáčíme kola“ předvolební show, o to více stojíme o to, abychom se s občany, voliči sešli bezprostředně v ulicích měst a obcí, mluvili s nimi o naší programové nabídce a chtěli znát jejich názory.“ Takže v současné době připravujeme harmonogram dalších akcí v rámci Mostecka.

OMMO má také svého kandidáta do senátních voleb v MostěVlastimila Balína. Ten např. v rámci kontaktní kampaně s občany bývá často oslovován, proč se politici napříč spektrem začnou o občany zajímat více vždy, když chtějí jejich hlasy u voleb. V. Balín v diskuzi s nimi upozornil na to, že OMMO v žádném případě nechce udržovat kontakt s voliči účelově jen v rámci své kampaně, ale zejména svým programem, kde se mj. zcela vážně zabývá realizací a podporou vzniku osadních výborů, které by občany více vtáhli do přehledu o politickém dění a rozhodování o něm, tedy nejen jeho líbivým ustavením v Čepirohách, jak se tím „chlubí“ současná koalice SMM – KSČM.

Kandidáti OMMO, jeho vedení a příznivci zvou občany na připravované předvolební akce spojené také se zábavou, hrami pro děti a besedami s kandidáty OMMO.

Z připravovaných akcí vybíráme: první větší akcí je OMMO podporovaný Modelářský den, který se uskuteční v neděli 19. 9. 2010 od 13,00 hodin na parkovišti západního rohu Parku Šibeník (naproti budově bývalého CVČ a ještě dříve bývalého OV KSČ), kde bude, dovolí-li to počasí, ukázka dovedností modelářů z Janova, dětské soutěže o ceny a povídání s kandidáty OMMO. Následovat bude mítink ve čtvrtek 30. 9. 2010 od 14,30 hodin v prostorách 2. náměstí v Mostě (u sochy Sv. Prokopa), kde bude hrát kytarová skupina Pomezí. Je připraveno překvapení a opět se představí kandidáti OMMO do zastupitelstva a senátu. V pondělí 4. 10. 2010 bude od 14,30 hodin konán mítink v Litvínově na Mírovém náměstí, kde se představí kandidát do senátu a hrát bude opět kytarová skupina Pomezí a určitě se dočkáte nějakého překvapení. Jako poslední v řadě volebních představování bude mítink v pondělí 11. 10.2010 od 14,30 hodin opět na 2. náměstí v Mostě.

„Trojka“ na kandidátce OMMO - Ing. Pavel Vrzal, který je právě příkladem člověka, který se v politice nikdy neangažoval nad rámec odevzdávání svého voličského hlasu, vyjadřuje své „politické“ angažmá: „Komunální (Mostecké) politické dění mě inspiruje, např. v poslední době si všímám různých snah, aby vyplácení dávek sociálního charakteru bylo podmíněno rozličnými aktivitami uchazeče, a to jak ve prospěch společnosti (veřejně prospěšné práce), tak i ve prospěch žadatele (různé rekvalifikační kurzy, atd). V zásadě se touto myšlenkou ztotožňuji, neboť se domnívám, že čas pohádky „Oslíčku otřes se“ již skončil.“

Za poněkud negativní považujeme od některých protikandidátů slovní ataky až výhrůžky o ztrátě zaměstnání směrem k občanům, voličům, aby nevolili kandidáty OMMO apod., jak jsme to zaznamenali na některých místech, zejména v Lomu. Možná by bylo vhodné více respektu, nervů na uzdě a slušnosti. I to by mělo být součástí programové nabídky stran i jednotlivců k občanům, voličům.

 

Hana Svobodová

  1. místopředsedkyně OMMO

hnutiommo@hnutiommo.cz

www.hnutiommo.cz

+420 605 87 03 46