TISKOVÁ ZPRÁVA - hodnocení voleb. výsledků OMMO a jeho další směřování

  Rádi bychom Vás seznámili s reakcí politického hnutí OMMO na výsledek komunálních a senátních voleb v říjnu 2010.

Jak je možné čerpat z oficiálního zdroje serveru www.volby.cz , OMMO získalo v místech, kde podalo kandidátky 2 mandáty v Milovicích, 3 ve Znojmě, 3 ve Vrbovci na Znojemsku a 1 v Lomu na Mostecku. Nepodařilo se uspět ve volbách do senátu ve volebním obvodě č. 4 Most.

Vzhledem k tomu, že polit. hnutí OMMO je „nováčkem“ na politické scéně (reg. od června 2010), nehodnotíme tento výsledek jako neúspěch. Naopak jej vnímáme jako východisko pro další směřování a orientaci na politické scéně.

Na 16. schůzi VV OMMO ze 17. 10. 2010 bylo provedeno první obecnější zhodnocení volebního vystoupení OMMO. VV děkuje všem kandidátům v jednotlivých místech. Těm, kteří se aktivně účastnili přípravy a realizace volební kampaně a nadále se chtějí podílet na fungování politického hnutí OMMO, ať již jako jeho členové nebo sympatizanti a příznivci. Vysoce oceňujeme podporu, jež byla našemu subjektu v rámci předvolební kampaně udělena zejména od M. Ransdorfa, poslance EP a jeho týmu a senátorky M. Bayerové.

V nejbližší době proto vyhodnotíme programové a organizační záměry hnutí, a to tak, aby jeho činnost byla nadále otevřena všem zájemcům a byli jsme v kontaktu s občanskou veřejností. Nebyli jsme účelově založeným subjektem, nejsme tzv. soukromou stranou a počítáme tedy s dalším pokračováním a postupným rozšířením své politické působnosti.

Při hodnocení dosavadního působení OMMO vycházíme především z toho, že v porovnání s ostatními, známými a „ozkoušenými“ politickými subjekty je naše hnutí teprve v začátcích, které se začínají odvíjet a bude záležet na dalším vývoji a souvislostech, jak bude tento projekt pokračovat. Připomínáme také dlouhodobě se vlekoucí „skandalizační kampaň“, jíž byla vystavena osoba kandidáta do senátu V. Balína, jeho nejbližší okolí a posléze také někteří kandidáti hnutí. Kampaň prakticky pokračovala i druhý den voleb na stránkách tisku a zřejmě bude mít ještě své „padlé“ dozvuky. I toto přijímáme realisticky, sice jako smutný, zejména mostecký kolorit a jeho některé politické a ekonomické prostředí, pro něž jsou podobné metody, některé z dob předlistopadových, bohužel typické.

Výkonný výbor OMMO na své schůzce formuloval zájem a další kroky k udržení a rozšíření činnosti OMMO jako součásti politického dění a stanovil priority a kroky ke koordinaci a dalšímu směřování svého působení v rámci ČR.

I nadále budete o nás moci číst na webových stránkách www.hnutiommo.cz  a budeme o sobě a svých aktivitách informovat.

 

Leoš Vaněk, předseda OMMO

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně OMMO

 

Most, 17. 10. 2010