TISKOVÁ ZPRÁVA: Hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) k situaci v oblasti lidských práv v ČR

Jsme teprve nedávno vzniklý politický subjekt, který se v říjnových komunálních volbách ucházel o přízeň občanů v sedmi místech ČR. Přesto bychom se rádi vyjádřili k dění, o němž se hovoří v souvislosti s problematikou lidských práv a jejich současném stavu.

Jedno z témat komunálního volebního programu OMMO v Mostě je stručně shrnuto jako „Posílení hlasu občana“. S tím jsme spojili např. nutnost větší informovanosti, komunikace a širšího rozhodovacího podílu občana na správě věcí veřejných. Jsme toho názoru, že úroveň vnímání politického dění občany je také odrazem jejich vlastního podílu na politických a společenských aktivitách. Ze zkušeností z volební kampaně právě v Mostě můžeme konstatovat, že řada občanů se vyjadřovala o nezájmu politiků a politických stran o jejich názory, postoje a požadavky, minimálně mezi volbami. Těsně před volbami se tento přístup u řady politických subjektů mění např. v pojetí manifestačních, bombastických volebních kampaní. Ty ve své podstatě vytvářejí jen jakousi iluzi zájmu o názory lidí. Prioritou těchto politických snah je především počet získaných volebních hlasů a další upevnění dnes velmi nebezpečného trendu pokračujícího srůstání lobbyistických, podnikatelských a politických zájmů. Na komunální úrovni jde o jev, který se stává běžnou praxí a velmi nebezpečnou „normou“. V  takto fungujícím prostředí se rozmělňuje, až ztrácí význam realizace kontrolních mechanismů a pravidel. Občan je mimo reálný dosah a vliv v rámci takto nastaveného „klientelistického prostředí“.

Jsme proto toho názoru, že hodnotí-li se stav lidských práv v ČR, nevnímáme jej pouze jako problematiku menšin, vyvolávání rasistických nebo xenofobních nálad, ale také jako otázku naplňování a dalšího rozvíjení demokratických základů občanské společnosti. O jejich kvalitě a fungování by pak měl rozhodovat zejména podíl občanů na správě a organizaci takové společnosti.

Leoš Vaněk, předseda OMMO

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně OMMO