TISKOVÁ ZPRÁVA (20. 10. 2011)

20.10.2011 18:47

Dnes, 20. 10. 2011, proběhla tisková konference politického hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO).

Zástupci OMMO seznámili přítomné novináře s politickým programem OMMO, kterým se chceme dále pohybovat v politickém a ideovém spektru stran a hnutí a samozřejmě oslovit veřejnost. O charakteru programu, jak vznikal a jaké sleduje cíle, blíže hovořila Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně OMMO. Zdůraznila, že hnutí se chce „dále profilovat jako subjekt, kterému se neprotiví zdravý rozum, občanská slušnost, politická korektnost, komunikační a informační dovednosti, ideová a programová vyváženost s ohledem na smysl, účel a prostředky k jejich dosažení.“ Blíže je možné se s textem programu seznámit prostřednictvím webových stránek https://www.hnutiommo.cz.

Další z účastníků tiskové konference Vlastimil Balín, jednatel OMMO, který novináře přivítal, mj. představil text vystoupení zastupitele OMMO pana Mariana Dancsa, který byl v té době bohužel pracovně zaneprázdněn a nemohl se zúčastnit. Z textu vyplynulo celkové hodnocení dění ve městě Lom, kde M. Dancso mandát zastupitele vykonává. Byly uvedeny zásadní problémové oblasti, s nimiž se město potýká a které ukazují na minimálně velmi podivné kroky a dosti závažná pochybení, jež činí tamní koalice ve složení Severočeši.cz, ODS a Věci veřejné. S ohledem na vážnost situace dal zastupitel Dancso podnět a „1. 8. 2011 byl na jednání zastupitelstva města Lom přijat jeho návrh na doplnění programu o bod: Pověřit kontrolní výbor kontrolou všech dokumentů od začátku volebního období kvůli nesrovnalostem a lživým údajům v několika případech. Termín kontroly byl do 30. 9. 2011. Po lavírování předsedy KV nad tím, cože má KV ZmL vlastně kontrolovat, předal tomuto orgánu všechny své poznatky a poukázal na další nedostatky, které považoval za závažné, a to i s odkazy na jednotlivé dokumenty.“  Nedobrý vývoj situace však pokračoval, protože k 30. 9. 2011 „… kontrolní výbor, v jehož čele je bývalý starosta města Lom, Ing. Nétek (KSČM) nesplnil svůj úkol kontroly, a to zřejmě nejen nedodržením zákonného termínu.“ Vzhledem k uvedeným skutečnostem podal zastupitel M. Dancso „3. 10. 2011 trestní oznámení na neznámého pachatele za zneužití pravomoci veřejného činitele, a to především:

  • za nehospodárné zacházení s majetkem města Lom
  • za nevýhodné nabídky pronájmů ze strany vedení města Lom, např. lomská kavárna, která byla pronajata za 1,-Kč/měsíc kandidátce do zastupitelstva města Lom za hnutí Severočeši.cz
  • za nepravdivé a lživé informace směrem k občanům města Lom. Např. pronájem pozemků někomu, kdo vlastně neexistuje.“

Situaci v Lomu budeme i nadále sledovat a informovat o něm. Nechceme k vývoji situaci jen přihlížet, ale budeme se snažit, aby byla dostupnými zákonnými prostředky řešena. Jako řešení nevylučujeme ani konání nových voleb v Lomu.

Za velmi závažné lze označit také vyjádření Leoše Vaňka, předsedy OMMO, který zhodnotil okolnosti, způsob a další vývoj situace kolem schválení prodeje KD Repre v Mostě. Poukázal na některé skutečnosti související s prodejem KD. Např. „Objekt, který má podle znaleckého posudku tzv. reprodukční hodnotu přes půl miliardy Kč, měl být prodán v podstatě jedinému zájemci podle téhož znaleckého odhadu za 33 mil. Kč. Při uplatnění doložky de minimis to bylo nakonec za pouhých 28 045 330 Kč, a to včetně DPH 20 %, o které se výtěžek z prodeje zřejmě ještě sníží. Po odečtení nominální ceny pozemků zbývá na samotnou budovu cena 290 830,- Kč, což je skandální.“ Předseda dále konstatoval, že „politické rozhodování Zastupitelstva statutárního města Most tak, jak proběhlo v loňském roce, se odehrálo minimálně při neznalosti některých velmi závažných skutečností, …, a můžeme se také domnívat, zda tak bylo činěno bez znalosti věci či záměrně.“ Upozornil na to, že „Vývoj po uzavření povolební koalice po loňských komunálních volbách včetně prohlášení nekoaliční KSČM, že ona bude „opozicí podporující vládnoucí koalici“, může naznačovat, o jak závažné skutečnosti v této věci šlo a jak moc bylo pro některé především mostecké podnikatelské a politické subjekty důležité tento projekt takto realizovat.“

S ohledem na blížící se konání krajských a senátních voleb zvažujeme kandidování do obou typů voleb v místech, kde má OMMO svou organizační strukturu. V současné době jde o jižní Moravu, Olomoucko, severní Moravu, střední a severní Čechy.

 

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně OMMO

Napsali o nás... v Mosteckém deníku, Mf Dnes a Právu (zleva doprava)

Záznamy: 1 - 3 ze 3