TISKOVÁ ZPRÁVA 08. 10. 2010

"Občané městu, město občanům"

 

Vzhledem k pokračující skandalizační kampani vůči osobě senátora V. Balína, v současnosti nezávislého kandidáta politického hnutí „Občané městu, město občanům“, jejíž aktéři ji učinili také součástí předvolebního boje a zahrnuli do ní i tento politický subjekt, jeho členy a jejich nejbližší okolí, chtěli bychom sdělit následující:

  • s ohledem na to, že proti lžím, polopravdám, urážkám, pomluvám se dá účinně bránit jen velmi těžko, a poměrně dosti dlouhou dobu jsme byli ve svých reakcích zdrženliví, nemůžeme a nehodláme již k podobným praktikám dále mlčet a tolerovat je, ať už jsou organizovány kýmkoli
  • prostor této skandalizační kampani dává cíleně a dlouhodobě mostecký Týdeník Homér
  • okruh skandalizovaných osob se v režii týdeníku rozrostl nejen o osobu V. Balína, jeho nejbližších rodinných příslušníků, ale dnes už i o část vedení hnutí OMMO. Tito lidé jsou obviňováni z nezákonných praktik, nařčeni za činnost konanou v rozporu se zákonem. Tato obviňování jsou formulována jako tvrzení, čili mají přímý či nepřímý hodnotový význam ve vztahu ke konání údajně v rozporu se zákonem.
  • protože povaha sdělení dlouhodobě publikovaných na stránkách týdeníku byla a je často spojením informací pocházejících z lůna určitého politického subjektu, který taktéž kandiduje v mosteckých komunálních volbách, máme důvod se domnívat a usuzovat, že jejich původci mohou pocházet z řad právě tohoto politického subjektu, jehož byl donedávna mj. členem právě V. Balín, tedy KSČM
  • v souvislosti s články, dopisy uvedenými titulkem„Idiot Balín se opět hrne do Senátu“ (Týdeník Homér, 7. 7. 2010), který se přímo dotýká cti jmenovaného, jsou lživě napadeni, pomlouváni a uráženi lidé také z bezprostředního okolí V. Balína, členové vedení OMMO, kandidáti za toto hnutí. Proto považujeme za důležité sdělit, že bylo v tomto smyslu podáno trestní oznámení.
  • i když chápeme, že předvolební boj může tzv. otevírat stavidla skoro všemu, urážky a pomluvy poškozující dobré jméno a pověst lidí by ale neměly zůstat bez odezvy
  • nositelům těchto praktik bychom tímto rádi sdělili – jsou-li tyto metody jejich programovou nabídkou, s níž chtějí oslovovat občany a ukazovat jim, co jim bylo a je stále vlastní, kam až jsou schopni zajít, měli by provést sebereflexi a zkusit být natolik upřímní sami k sobě a říci občanům, že to prostě jinak neumějí. I z těchto důvodů program KSČM ani jiných stran sotva mohlo hnutí OMMO  „vykrádat“, protože jeho program byl hotov již v době registrace tohoto subjektu (červen 2010). Např. program KSČM jsme k dispozici ani mít nemohli, protože na webu této strany stále visí (k 8. 10. 2010) program pro komunální volby z r. 2006. Hnutí OMMO si ve svém programu staví pochopitelně poněkud jiné cíle. S tím se již občané Mostu a dalších míst, kde OMMO kandiduje, mohli a mohou seznámit v rámci předvolební kampaně.

 

Leoš Vaněk, předseda OMMO

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně OMMO

Marian Dancso, 2. místopředseda OMMO

Vlasta Bíbová, hospodářka OMMO

Josef Bíba, předseda RK OMMO

Vlastimil Balín, nezávislý kandidát OMMO pro volby do Senátu PČR

 

hnutiommo@hnutiommo.cz

www.hnutiommo.cz

+420 605 87 03 46

 

/text sleduje ve formátu pdf >>>> tisk_zprava_01.pdf (233,1 kB), tisk_zprava_02.pdf (374,6 kB) s podpisy výše uvedených osob/