TISKOVÁ ZPRÁVA 01. 10. 2010

"Občané městu, město občanům"

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Jak jsme již informovali, 30. září 2010 proběhlo na 2. nám. v Mostě mezi KD Repre a FÚ setkání kandidátů OMMO s občany. Akci zmiňujeme také proto, že na ní byla přítomna senátorka Marta Bayerová, lídr kandidátky OMMO ve Znojmě, aby své nejen mostecké kolegy v předvolebním klání podpořila. Přítomni byli kandidáti – Vlastimil Balín, lídr do ZmM a nezávislý kandidát OMMO do senátu, Leoš Vaněk, předseda OMMO, Vlasta Bíbová, Petr Fröhlich, Monika Fröhlichová, Lenka Köhlerová, Ladislav Doseděl, Petr Polanský, Marcela Kohoutová, Daniel Donát, Nikola Kovárnická, Jaroslav Linek.Lomu přijeli pomoci svým kolegům kandidáti - Marian Dancso, lídr kandidátky a 2. místopředseda OMMO a Aleš Franěk, z Lužice pak Josef Bíba, lídr tamější kandidátky.

Po představení kandidátů se ve svém vystoupení k občanům vyjádřila také senátorka Marta Bayerová, která mj. komentovala současnou situaci na znojemské radnici a vyjádřila se k nedostatečně fungujícím kontrolním mechanismům, resp. k jejich liknavému uplatňování v praxi a k laxnosti přístupů odpovědných osob, do jejichž kompetence patří tyto pravomoci. 

„Nejde jen o osobní selhání jednotlivců, ale o nedostatečně uplatňovaný systém kontroly ze strany osob, kterým byla dána důvěra a odpovědnost. Dnes jde o problém jdoucí bohužel napříč politickými subjekty, které na těchto úrovních mají své zástupce“, dodala senátorka.
Jako lídr kandidátky „Občané městu, město občanům“ (OMMO) ve Znojmě uvedla jednu z programových zásad, se kterou jde hnutí do blížících se komunálních voleb, tedy: „Průhlednost veřejných zakázek a větší účast znojemských firem, živnostníků a občanů na rozvoji města.“

Senátorka podotkla, že vzhledem k dostupným informacím, je podobná situace a atmosféra podezření také v jiných místech ČR a měla by být vítána každá racionální snaha a iniciativa vedoucí k větší průhlednosti výběrových řízení o účasti místních i dalších firem v nich. „Jaký smysl má hovořit o trhu a konkurenci na něm, když jsou předem stanovena kritéria a tzv. ústní dohody šité na míru určitým firmám a ty ostatní nemají šanci. Tím ale utrpí i pracovní síla, otázka zisku a jeho realizace jsou předem dohodnuty,“ řekla senátorka. „Informovat občany, že proběhlo výběrové řízení a opět vyhrála firma „ta a ta“ na úřední desce nebo internetu, nic neřeší, protože nikdo do průběhu rozhodování nevidí. Občan si tak může myslet, co chce, koho to ale zajímá…,“ dodala.

S hlavní myšlenkou programu OMMO - tedy větším vlivu občana na rozhodování o věcech veřejných seznámil občany jeho předseda a kandidát do ZmM Leoš Vaněk.

Vlastimil Balín představil občanům některé části volebního programu OMMO a vyzval je ke vzájemné diskuzi a podnětům, s nimiž se mohou na hnutí OMMO obracet.

Marian Dancso, lídr kandidátky OMMO v Lomu sdělil občanům priority, které sice zohledňují problematiku místního, lomského prostředí, ale např. s ostatními programovými východisky OMMO se shodují v požadavku zefektivnit více „občanský prvek“ v procesu rozhodování, kontroly a vzájemné informovanosti mezi veřejností a jejími volenými zástupci. Uvedl, že se v dosavadním průběhu předvolební kampaně v Lomu setkal bohužel s některými negativními jevy, na něž jsme již poukazovali, a ty pokračovaly poškozováním a strháváním propagačních materiálů OMMO.

 Rozhovory v ulicích naznačily již dříve uváděnou tendenci nejen na úrovni komunální politiky – s lidmi se nemluví, resp. politici o jejich názor příliš nestojí. A problémy lidí ve městech a obcích, jejich řešení sotva přinesou loterijní kola, auta nebo notebooku… Jenže není právě tohle „populistický kurs“ těch, kteří nepotřebují, aby do rozhodování o věcech veřejných občan mluvil a příliš viděl, ale zvykl si, že za další čtyři roky budou zase „kola…“? Tedy možná.

Hana Svobodová

1. místopředsedkyně OMMO