Tak, sakra, kdo za to může!

Také jste na svých případných toulkách statutárním městem Most či jen v bezprostředním okolí svého domu, mám na mysli panelového na jednom z mnoha sídlišť, viděli ten nepořádek? A nejen kolem odpadních nádob, ať již jde o klasické popelnice, tradiční, větší mobilní či podzemní velkokapacitní kontejnery… Určitě ano, Soudím tak dle odposlechnutých a až často jako přes kopírák reprodukovaných konstatování – ten nepořádek, to je prostě strašné, je třeba někoho chytit za ruku a dát mu to uklidit nebo jej jinak postihnout… Dokonce jsou tato konstatování i tvrdšího a hrubějšího zrna.

Tak se sám sebe ptám, i přesto, že odpověď se nabízí, kdo ten nepořádek vlastně dělá, když všichni unisono tvrdí a požadují to samé! Větší pořádek a více odpovědnosti lidí vůči svému okolí. Odpad máme v Mostě tzv. zadarmo. Znalí vědí, že to až taková pravda není, protože hospodaření s odpady je třeba zaplatit. Jen si zřejmě nechceme někteří uvědomit, že dnes již skoro 45 mil. Kč věnovaných z městského rozpočtu na ono „odpady zadarmo“ musí být vynaloženo, protože zadarmo to určitě nikdo neudělá. Ani firma se stoprocentní účastí města, jenž TS Most jsou.

Ano, větší pořádek a větší odpovědnost je totiž to, co nám chybí. Někdy právě oněm největším kritikům, kteří lamentují, a přitom lamentování jim vůbec nevadí papírek od oplatky, cukrovinky, nanuku či jiného odpadu, který jim právě v tom okamžiku upadne od ruky na zem místo do odpadkového koše nebo do jiné odpadní nádoby k umisťování odpadu určené.

Tak až se opět budeme sami sebe ptát, kdo za ten nepořádek kolem nás může, vězme, že skoro většinou my všichni, občané tohoto města. A hlavně to nesvádějme na ty ošklivé cikány, nepřizpůsobivé apod., protože ze své bezprostřední zkušenosti kolem bloků 409, 410 a 411 vím, že se na tom podílejí i tzv. gadžové, ta část tzv. většinové společnosti, dokonce i někteří rodinní příslušníci zde fungujících výborů společenství vlastníků.

Co bych si však dovolil doporučit, a to tak, že důrazně, je, aby činnost Městské policie Most a pozornost jejích kamer byla mnohem více obrácena právě směrem k pořádku a na ty, kteří jej opravdu narušují. I když chápu, že buzerovat řidiče na parkovištích či v silničním provozu má větší přínos do rozpočtu města i na její činnost. To, co je totiž dost často vidět u podzemních kontejnerů na Bělehradské a Moskevské ulici u zmíněných bloků 409 až 411 je jen špičkou mosteckého ledovce.

P. S.: kdyby snad někdo chtěl tvrdit něco jiného, že to snad nejde udržet ve městě pořádek, ať si zajede např. do města Třeboně a uvidí, že to jde, dokonce i s lázeňskou klientelou z celé republiky a ze zahraničí, a to prosím s nepoměrně menším početním stavem městských strážníků a zaměstnanců technických služeb.