Tak jako vždy na ex., pane ex -hejtmane Šulci!

Pro určitou část mostecké politicko-společenské scény je příznačná eskamotáž se slovy, fakty a argumenty. Stejně tak však s využíváním (zneužívání by bylo na pořadu dne, kdyby to bylo bez jejich vědomí a dobře oceněného souhlasu) některých tzv. person. Ony totiž ty osvědčené, zapojené do tvorby „stalinisticky koncipovaného homérovského projektu“ Problém Balín na Homér live tak nějak došly. Nebo že by byly taky v útlumu? Já vím, prozatím… Tak byl do „boje povolán“ i poslanec PČR, krajský radní pro dopravu (?) a ex-hejtman Ústeckého kraje Šulc. Prý jsem „opět sýčkoval svou nastavovanou polívčičkou“ ve věci možného zrušení Nemocnice Most, odštěpný závod KZ, a.s. Jmenovaný pan ex-hejtman neviděl, resp. stejně jako jiní nechtěli vidět podmiňovací způsob vyjádření? Nechtěl vidět či slyšet některé argumenty a některé naznačené, které mu byly a jsou známy? 

Některé mu tedy připomenu. Pokusím se být stejně osobní, jako byl on ve vztahu ke mně. Nejdříve však jednu poznámku. Jak jistě pozornější čtenář mé glosy četl, nešlo v ní apriori o stávku lékařů a snahy MZ ČR či jednotlivých krajů a vedení nemocnic, ale o prapůvodní myšlenku dvou páteřních nemocnic v Ústeckém kraji, kdy jednou z nich měla být právě nemocnice v Mostě. A nyní k dešifrování jen mlhavě naznačeného přístupu pana ex-hejtmana Šulce.

V době, kdy se na zastupitelstvu schvalovala částka 14 mil. Kč pro mosteckou nemocnici, na níž závisely finanční dotace ze státního rozpočtu, aby se dobudovaly operační sály v této nemocnici, protože šlo o strategická pracoviště pro placené výkony a otázku oddlužování nemocnice - tak tehdy se pan ex -hejtman při hlasování zdržel. Na rozdíl třeba ode mě a dalších, např. ing. Klimeckého (ODS), který mu jeho postoj i řádně vyčetl. Ale ejhle, když se operační sály předávaly a byly přítomny kamery a novináři se svými bloky a záznamovou technikou, to byl pan ex -hejtman nadmíru aktivní. Bez přehánění se dá říci, že kdyby to bylo nutné, tak se v zájmu své prezentace nechal snad i odoperovat. Podobně se zachoval i u přebírání ultrazvuku pro dětské oddělení zakupovaného z dobrovolné sbírky občanů nejen Mostecka, kterou ve finále doplnil Czech Coal. Rovněž tak ve své reakci pan ex-hejtman opomněl informovat mnou „osýčkovávané“ občany Mostecka, kolikže se rušilo odborných oddělení a lůžkových částí nemocnice v Mostě za jeho „panování na hejtmanství“ Ústeckého kraje nebo kolik jich bude dále rušeno nyní, ani o „jeho přínosu“ prostřednictvím krajského zdravotního molocha Krajské zdravotní, a. s. v podobě osazení chodeb televizními obrazovkami, na nichž pak pomalu běžely i „volební agitky“ jmenovaného pána, atd. atp. aj.

Pan ex-hejtman Šulc skromně pozapomněl i na některá další svá ex-. I on je ex-kandidát na komunistu z předlistopadového období. Jen listopad 1989 jej „zachránil“, aby se nenaplnila jeho kariéra v rámci KSČ, o níž tolik jako mladý inženýr ve firmě IO PIV usiloval. Říkalo se jí dost příznačně „deset piv“ – Inženýrská organizace projekce investiční výstavby Litvínov, kde si „odkroutil“ od roku 1987 do roku 1989 dva roky kandidátské lhůty v KSČ a jen bouřlivé sametové listopadové události zabránily, aby jeho přihláška datovaná srpnem 1989 byla zúřadována a ex-komunistický kandidát Šulc mohl být převeden na vlastní žádost do řad členů KSČ. Určitě by se tak stalo, protože jeho zdůvodnění, proč se chce stád členem KSČ – „chci se podílet na budování rozvinuté socialistické společnosti“ – by určitě sekretariát ÚV KSČ nemohl odolat.

Pane ex-hejtmane Šulci, vůbec si nekladu otázky, proč jste spíše neatakoval senátorku za Mostecko A. Dernerovou, když ona především kritizuje některé údajně korupční kroky a aktivity na KZ, a.s., či proč  se reaguje v Homéru na něco, co vyšlo v jiném periodiku, protože na ně odpovědi znám, stejně jako Vy. Nebo pročpak jste tak usilovně prchal před redaktorkou televize při televizním dokumentu (před zraky nás, televizních diváků) o problémech nákupů zdravotnických zařízení KZ, jak o nich mluví třeba právě paní senátorka Dernerová. Každý máme hold své „poučení z krizového vývoje“ a svá ex-. Zřejmě je nám oběma souzeno, abychom si je odnesli do hrobu. Věřte, že já asi na rozdíl od Vás, o čemž svědčí konečně i Vaše opět řízená reakce na mou glosu k dění v krajském zdravotnictví, jsem ke svému poučení dospěl. Docela mi to Vaše snažení vůči mé osobě připomíná „národněfrontovské hurá kdo nejde s nimi, jde proti nim“. Taky jste už o tom slyšel, pane ex- hejtmane? Zbývá jen dodat – tak jako vždy - na ex …pane ex- hejtmane Šulci!

Další podrobnosti čtěte na www.balin.cz