Svědomí čisté. A to druhé, řekněme zakalené

19.03.2012 14:52

V pondělí 19. března 2012 na velice slavený svátek všech Josefů konečně vyšlo stanovisko opozičních zastupitelů města Lomu k jejich odchodu z posledního jednání zastupitelstva, konaného 27. 2. 2012. Protože jsem byl jeho účastníkem a byl jsem přítomen i na jednání Zastupitelstva města Lomu 5. 12. 2011, musím se pod dojmem opakovaného, více než subjektivního, neobjektivního, až manipulativního vyjádření starostky Bc. K. Schwarzové vyjádřit. Přiznám se, že ne tato třítýdenní prodleva o zveřejnění textu opozičních zastupitelů, kterým je mimo jiné upírána možnost vyjadřovat se k problémům či třeba i na nepravdivou kritiku jejich činnosti v měsíčníku „LOMSKÁ RADNICE“, ale zejména stanovisko starostky, mě přiměly říci svůj názor na poslední dění v Lomu. Naopak přístup redakce Mosteckého deníku oceňuji jako profesionální, že i přesto, že již znali názor paní starostky na některé lomské problémy, dala ji možnost reagovat na stanovisko opozičních zastupitelů souběžně. Určitě nebylo záměrem redakce, paní starostku jakkoliv poškozovat nebo znevažovat. To ona udělala spolehlivě, jak je pro ni charakteristické, opět sama (možná ji jen opět „nějaké blízké kalhoty“ vedly ruku a chod myšlenek). Pominu-li závažné gramatické, dokonce hrubé chyby ve shodě podnětu s přísudkem, stojí za povšimnutí skutečnost, že stanovisko vypovídá o jednání všech opozičních zastupitelů a příčinách, proč opustili jednání zastupitelstva (až samozřejmě na „odpovědného“ bývalého starostu za KSČM pana Ing. J. Nétka), a též je všichni jednotně podepsali - zastupitelé za KSČM, ČSSD a OMMO. Přesto se však paní starostka opět subjektivně a nenávistně vyjadřuje jen k zastupiteli za OMMO panu M. Dancsovi. Možná by ji již někdo měl poradit, že někdy méně může znamenat více. Protože, kdyby skončila již první větou – omluvy se ode mě M. Dancso nikdy nedočká, tak to určitě stačilo a nevyvolávala by obsahem dalšího svého sdělování „jádro pudla“ lomských problémů. Jen by potvrdila, co se zatím jen tuší, že ji prostě minulo slušné jednání a chování. Takto jde o mnohem závažnější věci v naplňování funkce starostky.

Ale konkrétněji k jejímu promluvu uvedenému v MD pod názvem „Starostka Lomu Schwarzová: Omlouvat se nikdy nebudu“. M. Dancso je údajně člověk, který opakovaně lže, napadá a uráží. Jsou legitimně a dle zákona o obcích podávané dotazy a připomínky k jednání zastupitelstva či lidí z vedení napadáním či urážením? Je uvádění pravdivých skutečností ohledně pronájmů lokalit Oprám, Bomba nebo Lomské kavárny za podivných okolností lhaním? Kdo to vlastně pozval hygienu na lomské podnikatele - pan Dancso - nebo ona doručovací adresa Náměstí republiky 13, Lom? Vždyť většinu pochybení potvrdil i Kontrolní výbor ZmL, i když paní starostka tvrdí něco jiného (opírá se o výsledky Policie ČR ve věci podaného trestního oznámení, kde se sice věcně opakují problémy, na něž zastupitel M. Dancso upozornil, ale v podstatě nebyly hlouběji příslušnými vyšetřovateli šetřeny, natož ve vzájemné souvislosti vyšetřeny). Již na zastupitelstvu 5. 12. 2012 nedokázal nikdo z vedení města reagovat na dotaz zastupitelky za KSČM paní J. Hanzlíkové, cože to ten Dancso tedy provedl, když vše, nač upozorňoval, je ve zprávě KV ZmL uvedeno jako pochybení nebo věci hodné nápravy a neopakování ze strany vedení města. Apropós, to co paní starostka uvádí jako „možnost pro pana Dancsa se demokraticky vyjádřit ke svým stížnostem a trestnímu oznámení“, je velice zavádějící. Když totiž tak M. Dancso činil, byl neustále starostkou přerušován, vyzýván, aby mluvil k věci (když k ní naprosto konkrétně mluvil). Dokonce pak starostka poté, když slovo zastupiteli Dancsovi odebrala, vyzývala jej ke složení mandátu a dokonce vyhrožovala, že jej nechá vyvést z jednání. Toto je představa starostky Schwarzové a spol. o demokracii a realizaci komunální politiky. Neobjektivní jsou rovněž její tvrzení, že nebylo nutné podávat trestní oznámení, když přeci kontroly MV ČR a KÚ  Ústí n.L. ukázaly, že se nic nezákonného neděje. „Zapomněla“ jen sdělit, že kontroly byly k něčemu jinému, než na co bylo předmětem trestního oznámení na neznámého pachatele, a i to, že zastupitel Dancso řešil trestním oznámení do té doby marnou snahu se dostat od vedení města k objektivním a úplným informacím, včetně toho, že na jeho oprávněnou kritiku vedení a zejména paní starostka nereagovala, anebo reagovala způsobem, který prezentuje ve vyjádření pro Mostecký deník.

Doslova tragikomické je dovolávání se odpovědnosti bývalého starosty za KSČM J. Nétka, kterého volební kampaň Severočechů.cz dehonestovala a občany Lomu vyzývala – proti rudému Lomu, volte ženu (K. Schwarzovou a S.cz). Zřejmě „odpovědnosti“ bývalého starosty Nétka nevadí ani současná slova starostky a jejího manžela či místostarosty za ODS Baráka, že bývalé vedení se jen pakovalo, pro občany Lomu nic nedělalo, leda tak pro sebe a ONA (starostka Schwarzová) „nyní sklízí „plody“ jejich práce“. Tak na takovou „odpovědnost“ musí mít člověk hodně dobrý žaludek, že pane bývalý starosto Nétku?

K jednomu doporučení ze strany paní starostky města Lomu K. Schwarzové se však musím připojit. Doporučuje občanům města Lomu, aby si poslechli zvukové záznamy z jednání zastupitelstva, které jsou pořizovány. Paní starostku musím jen opravit, že to není z důvodu jejího chápání jakési transparentnosti, ale z dikce zákona o obcích. Opravdu je z nich šance se dozvědět, že kritická slova zastupitele za OMMO M. Dancsa, a nyní konečně i dalších opozičních zastupitelů, jsou na místě a vůbec nejsou z životní filosofie „Made in schwarze“ – podle sebe soudím tebe. Je-li v této lomské taškařici někdo opravdu zodpovědný, pak jsou to právě opoziční zastupitelé (pravda s výjimkou bývalého starosty Ing. J. Nétka, ten je údajně jako učitel matematiky ZŠ Lom mnohem „zodpovědnější“ a svou odpovědností se pohybuje v těch nejvyšších patrech Severočechů.cz a ODS).

A slovo na závěr, občané Lomu, až opět uslyšíte – Lomáci jsme tu pro Vás, pracujeme nezištně pro Vás, dýcháme za Vás…. (a Lomáci, je to ještě vůbec o Vás?), prostě až od současné vládní lomské garnitury uslyšíte oslovení LOMÁCI, mějte se na pozoru, zamyslete se, z jakých „křivých úst“ může vycházet, kdo a co se za touto „upřímně neupřímnou“ servilností skrývá. Pak bude i šance pochopit a zorientovat se v tom, kdo má v Lomu svědomí čisté a kdo třeba tak nějak řekněme zakalené…