Sváteční zamyšlení a přání

22.12.2012 18:26

Vážení občané města Lomu,

dovolte mi, abych Vám v tomto předvánočním čase popřál, a to nejen jako zastupitel města, ale také jako jeho občan, abyste blížící se sváteční čas strávili v co největší pohodě, se svými blízkými, kamarády a samozřejmě s rodinou.

Především občanům města Lomu, přeji jen to dobré.

Hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti, ale také trpělivost. Domnívám se, že právě ta se z našeho okolí vytrácí nejvíce. Trpělivost však zároveň neznamená nečinné přihlížení. Jde spíš o schopnost vyslyšet a umět zohlednit také zájmy těch, s nimiž sice nemusím sdílet bez výhrad názory a obecně pohled na svět, ale měli by být respektováni a jejich zástupci zvolení řádně ve volbách by měli mít možnost prosazovat také jejich zájmy. Hrubost a sprostota jsou ukázkou vlastní malosti a omezenosti.

Jako zastupitel musím vyjádřit lítost nad konáním a počínáním si naší radnice. Některé její kroky považuji za nedomyšlené a řekl bych za hranicí lidskosti. Prostě - z pohledu vztahů lidí za nebezpečné a varovné s ohledem k dalšímu vývoji nejen v našem městě.  Mám např. na mysli to, jak se vedení našeho města postavilo k problémům se zdejší omladinou, která prý údajně narušovala pořádek v našem městě tím, že vysedávala na lavičkách, v autobusových čekárnách. Prý nejlepším krokem, jak tento problém řešit bylo, že vedení města nechalo lavičky odstranit a nebralo v úvahu, že v našem městě je velká populace starších lidí, kteří by se cestou k lékaři nebo na poštu potřebovali oddychnout a případně posedět.  Anebo nevýhodné pronájmy za 1,-Kč. Jak se vyvinula a dále vyvíjí situace v lomské ZŠ už je snad za hranicí přijatelnosti. To jen ve stručnosti.

Věřím, že změny jsou možné, i když jejich prosazování není vůbec jednoduché. Přesto bych většině přál, aby se věci také za našeho společného přispění k lepšímu měnily.

V neposlední řadě nám všem přeji, abychom do nového roku 2013 vstoupili opravdu tou správnou nohou a snažili se o respekt a pokusili se více spolupracovat.