Stáří nám může slušet všem, nebuďme lhostejní

Mám osobní zkušenost jako pracovnice v sociálních službách, kde si myslím, že mohu být více užitečná. Vnímám zejména osudy našich seniorů. I když už nejsou pracovně aktivní, jsou lidé, občané, kteří mají své potřeby, zájmy a názory, a to i na politické dění třeba právě v Mostě.

Mnozí z nich jsou na tom zdravotně velmi špatně, a tak mohou dění sledovat pouze na televizní obrazovce nebo v tisku. Někteří z nich mají velmi kritické názory na dění kolem sebe, mnozí z nich jsou znechuceni z toho, jak se situace vyvíjí.

Od starší generace slýchám, že např. k volbám nepůjde, protož kandidáti jen slibují a po zvolení na své sliby zapomenou. Zaznamenala jsem i povzdechnutí, že již jsou „starý a že volby a budoucnost nechají mladým“. S těmito postoji sice nesouhlasím, ale chápu, že rezignace k tomuto věku patří. A také trochu „hořkost“ z toho, že tito lidé už často jen s nostalgií vzpomínají na to, co bylo, když byli mladí. Některým, s nimiž jsem měla možnost hovořit, jsem se tyto názory snažila vyvrátit, protože sami tu mohou ještě pár let být a je i v jejich zájmu, jak si budou žít a co bude jejich kvalitu života ovlivňovat. Mají přeci své rodiny, děti, vnoučata a pravnoučata a každý rodič by rád pro své děti lepší budoucnost.

Senioři mají rozdílné názory, ale dosti opakovanou větou je, že se nadřeli na svůj důchod, který jim stěží stačí na to, aby si zaplatili penzion a přežívali. A nedej bože, aby se zdražily léky, které často potřebují k životu. Nadřeli se. Volili ty, kteří ale v řadě případů svoje zvolení pojali jen jako stupínek k moci a ne jako službu občanům, voličům, které by měli zastupovat. Nejsou ani ochotni za staršími spoluobčany do penzionů zajít a zeptat se, jak se jim daří a zda by něco změnili v chodu města, jaké mají potřeby. To už nemluvím o tom, aby brali jejich požadavky vážně, a nejenom jako reklamu do regionálního tisku. Prostě se jen tak zastavit, poptat se a vyslechnout. A bez reportéra a fotografa, který jen vyfotí ilustrační foto a napíše se k tomu článek, který sáhodlouze popíše, jak se kandidát zajímá o naše seniory. Vždyť je před volbami a takové líbivé gesto má přeci najít odezvu v odevzdaných hlasech. Ve stáří bývá moudrost, slýchávám často. Tak to aspoň respektujme.

Já sama si se seniory ráda popovídám, jak říkám - mají svoji moudrost a moji úctu. Mají právo na důstojné staří, které bychom jim měli poskytnout, protože i my budeme jednou v důchodovém věku, třeba odkázáni na péči v penzionu nebo v domově pro seniory.

Mluvme spolu! A nemusí to být jen o počasí a penězích. Projevit zájem o druhé „jen tak“ - je vizitkou lidské a kulturní úrovně každého z nás.

(vyšlo v Mosteckém deníku, 14. 9. 2010, str. 8)