Specialita české „demokracie“ - korupce v „přímém přenosu“

07.02.2018 12:03

Již několik typů voleb od zastupitelstev obcí a měst, přes volby do zastupitelstev krajů, Sněmovny či Senátu Parlamentu ČR politické strany, hnutí a zejména někteří kandidáti postavili svou volební kampaň na rádoby boji proti korupci.

Zvláštní kapitolou hodnou samostatného pojednání je přímá volba prezidenta ČR, kterou jsme letos již po druhé absolvovali, a spousta z nás přišla jen o další iluze, aniž by se něco změnilo. Jen její závěr měl i sportovní boxerskou vložku a zvolený staronový prezident M. zeman se odebral na zasloužený odpočinek po volební kampani, kterou neabsolvoval, aby nabral síly pro další ohýbání Ústavy ČR a manipulaci politickým i společenským prostředím, a hlavně „svými věrnými, oblouzenými voliči“.

Ale zpět k těm tradičním déle fungujícím volbám. „Všici kradnú, všici sou zkorumpovaní, úplatní, je třeba s nimi a proti nim bojovat, zastavit je“, zní již skoro deset let z úst guru politického hnutí ANO 2011 A. Babiše. Ale nebyl první, kdo takto zatroubil do útoku proti tomuto jistě velikému zlořádu, který se hlavně díky polistopadové alternaci bývalých nomenklaturních kádrů a jim podobných v jednotlivých vlnách privatizace a následnému „budování“ rozvinuté kapitalistické (post-socialistické) společnosti, kterou jsme si všichni již dávno zasloužili. Dokonce jsme k tomu skoro všichni přispěli nákupy privatizačních akcií prostřednictvím kuponových privatizačních knížek. Nevědomost prý hříchu nečiní. Nejsem o tom přesvědčený. Tím prvním, kdo si uvědomil, že lepší než strkat obálky do správných rukou politiků - v jeho případě zastupitelů, bude lepší vstoupit do politické soutěže a prostřednictvím volebního klání a následného vítězství si „svůj podíl“ na využívání veřejných prostředků pro své podnikání „ošéfovat“ osobně. Mistrně k tomu využil právě halasné vykřikování na téma důležitosti boje proti korupci. Vyšlo to. „Guru Zelí“, tedy Ing. Jiří Zelenka, jak jej ještě nedávno familiárně oslovoval v médiích B. Schwarz, další „anfanteribl“ politické scény na Mostecku, to zvládl. Koho zajímá, že si v podstatě boj proti korupci jen tzv. prostě koupil a svého vítězství dosáhl veřejně prováděnou korupcí o nakupování hlasů voličů na náměstích, kde se za jejich hlasy dávaly horská kola, notebooky, televize či dokonce osobní automobily? Ke „cti“ jeho důslednosti mu budiž, že když slíbil zaměstnancům v případě vítězství až 10 tisícovou prémii v práci, že tento slib dodržel. Dokonalá, nepotrestaná korupce, leč majstrštych boje proti ní. Ó, ty voliči, blahoslavený chudým duchem! Ó, vy orgánové v trestním řízení právem nepolíbení!

Příklady táhnou. Kde „Mistr Zelí“ na Mostecku a chvíli i v ÚK v bodování v boji proti korupci skončil, tam „velmistr“ A. Babiš pokračoval a dovedl vše skoro k dokonalosti. Nyní, již pár měsíců a dalších pár, bude vládnout s vládou bez důvěry PS PČR, a dá-li Bůh, či spíše nenasytnost představitelů stran bez ideologie, resp. s ideologií pragmatického „malá domů“ KSČM V. Filipa a SPD T. Okamury celé čtyři roky. Konečně ještě má posichrováno u stále dost tápající a ve svém „bebíčku se hňácající“ ČSSD. A třeba i KDU-ČSL pomůže… Že je zde kauza Čapího hnízda? Maličkost… Přeci si A. Babiš „propachtoval“ boj proti korupci a ti, co bojují proti korupci, přeci „nekradnú“, oni jen přemisťují majetky a finance ke svým příbuzným či vysoce loajálním typům Faltýnků, Vondráčkům, Brabcům a spol.? Konečně on ani ten tzv. svěřenský fond není k zahození a leccos dokáže překrýt a zasunout za „oponu“ případných pochybností u veřejnosti.

To vše lze, to vše je možné. Jsme přeci ve stále se rozvíjející demokratické společnosti typu Made in Czech! Vždyť když někdo proti něčemu do boje vytáhne, dalo by se předpokládat a očekávat, že to, proti čemu jde bojovat, tak nějak popíše, bude blíže specifikovat, aby nakonec nebojoval proti něčemu úplně jinému či nevinnému, že? Ale to se nestalo. Všichni bojovníci proti korupci, o nichž se snažím psát, toto neudělali. Lépe se bojuje proti něčemu neúplně specifikovanému, jasně nevymezenému. Proto v podstatě nikomu nevadí, včetně renomovaných protikorupčních institucí (třeba Transparency International, Nadační fond proti korupci aj.), že dosud není v českém prostředí jasně specifikována definice korupce. Zde se jen využívá - (no, využívá…) - pár paragrafů trestního zákoníku, a na můj vkus volně využívaná Občanskoprávní úmluva proti korupci, kterou ČR ratifikovala v roce 2003.

V této úmluvě se korupcí rozumí „přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně“. Přijetí či nabízení úplatku je trestným činem, a to bez ohledu na to, zda je úplatkem láhev několika dobrých vín nebo finanční částka.

A zde se dostáváme k pochopení toho, jak se nekonkrétně až rozvolněně aplikuje obsah úmluvy na boj proti korupci v českém právním prostředí. Ono by se oním úplatkem, korupčním jednáním, byť zde již existuje právní klasifikace podobného jednání v případu tří poslanců za ODS, vedle uvedeného mělo brát i tzv. nefinanční plnění, které se finančním stává následně. Třeba nástupem do lukrativně honorované funkce členů orgánů společností či institucí s účastí státu, obcí či krajů. On i takový uvolněný předseda nějakého výboru na úrovni obce, města, kraje, který si musí doslova vymýšlet práci a předmět svého fungování v dané funkci, si přijde konec konců také na dost.

Nyní se taková „korupce“ v podstatě opět veřejně provádí šarádami kolem sestavování vlády hnutí ANO 2011 A. Babiše ve druhém kole. Bezostyšně, pod „kontrolou“ médií a veřejnosti, které však v podstatě mlčí k takovémuto konání, maximálně za „suchého“ konstatování a popisu stavu vyjednávání a dějů. A jak je pro člověka, který dovedl boj proti korupci k dokonalosti, A. Babiše typické, chystá další majstrštych. A asi mu vyjde. S tzv. antisystémovými subjekty, jejichž voličům se však takto jistě nejevily, KSČM a SPD, do vlády ani za nic. Nic proti, jiní by to také neudělali. Ale jejich podpora, byť třeba jen ta tzv. nohama, kdy opustí jejich poslanci jednací sál PS PČR a umožní snížit hlasovací kvorum a umožní vyslovení důvěry takové vládě jen hlasy poslanců za hnutí ANO 2011, tak to nevadí. Podstatnější z pohledu tohoto zamyšlení na téma boje proti korupci je však něco podstatnějšího, co toto jednání a vyjednávání provází. Ústy pan Faltýnka již několikrát do médií a veřejnosti zazněla slova o tom, že se vyjednává a že by to nebylo „zadarmo“, že to za něco bude. Zatím se hovoří jen o zákonu o všeobecném referendu, což má být obezlička pro veřejnost. O dalších věcech, postech atd. se nehovoří. KSČM nepochybně chce protlačit do čela Výboru pro kontrolu GIBS. No prostě bude toho jistě víc, nejen pro KSČM, ale i pro SPD. A o ne všem se hned dozvíme.

Je třeba se však zeptat, není jen tak náhodou i toto korupce? Řekl bych, že ano. A když se to povede, a ono se to povede, tak půjde o další majstrštych A. Babiše, protože „větší plnění“ z této „politické korupce“, z toho „politického úplatku“ půjde na stranu toho, kdo korumpuje, toho, kdo uplácí. Půjde na „účet“ hnutí ANO 2011. Ono totiž bude na základě tohoto všeho vládnout, těžit z lithia, oné předvolební zmanipulované a totálně otočené kauzy. Bude zde ovládat vše a všechny, protože na Pražském hradu si „ošéfoval“ A. Babiš dočasného spojence v podobě M. Zemana. Těší-li se někdo na to, jak prezident bude naopak znepříjemňovat premiérovi menšinové vlády život, házet klacky pod nohy a vloupávat se do jeho pravomocí, pak opravdu jí jen tzv. těšínská jablíčka. Boj proti korupci je na vrcholu „potravinového protikorupčního řetězce“. Jeho privatizace byla dovršena. Bůh ochraňuj občany ČR! (ale mohou si za to sami…, sorry jako).