Souhlasím, pane Kalousku. Ale co pohled do vlastních zrcadel?

 

Kalousek: kartely ODS a ČSSD zakořenil Klaus, často mají jednoho majitele

„Nelze ale přehlédnout, že ODS se svým dlouholetým partnerem v komunálních čachrech – soc. demokracií – snaží, až na světlé výjimky, vyšachovat TOP09 komunální politiky. Je to jen snaha o udržení moci a o to, být u ekonomicky lukrativních rozhodování. Za ta léta si ODS a ČSSD zvykly na velmi těsné spojení. Často proto, že v řadě měst jsou to pouze dva týmy jednoho majitele. Praha je ukázkový případ. Je to také Mělník, kde TOP 09 vyhrála volby, a majitel obou týmů nařídil, že musí spolupracovat. V řadě měst se kandidátky ODS a ČSSD staly spíše podnikatelskými záměry než souboji idejí.“

(zdroj: sobota 27. listopadu 2010, deník Právo)

________

 

Souhlasím, pane Kalousku. Ale co pohled do vlastních zrcadel?

Nejen v těchto městech, nejen tyto dvě strany a nejen TOP 09, pane Kalousku. A jsem si naprosto jist, že už dávno v politice zvítězila jediná idea, a to ekonomického a mocenského kartelu, potažmo korporace napříč politickým spektrem, možná právě díky „létům, co uběhla a stále běží“ a voličům, resp. jejich názorům.

Poslední volby v drtivé většině ukázaly zcela holou podstatu tohoto problému. Totiž - na mnoha místech – „volme, koho volme“ - jsou ve finále stále titíž lidé, v „lepším“ případě stále tatáž politická uskupení s kosmetickou úpravou tváří, nikoli však cílů a cest, jak k nim dospět.

Svým nástupem politici začínají často plnit své sliby. Sice úplně jiné než dali voličům, ale přes to ty nejdůležitější. Třeba „o zabíjačce, která je úspěšně za nimi a teď je čas rozdělit výslužku“. Ten, kdo zaplatil řezníky právě poraženého pašíka, musí přirozeně dostat svůj podíl, a tak se začínají vesele půjčovat peníze a rozjíždět lukrativní veřejné zakázky, aby bylo dost pro všechny „potřebné“, tedy zainteresované.

Ano, i silnice se opraví, školka se zateplí, vybuduje se záchytné parkoviště a ještě se musí zrekonstruovat třeba sportovní hala. Že je to dražší než všude jinde? No co, vždyť podmínky máme u nás úplně jiné a je takřka v národním zájmu se ještě více zadlužit. A pak že prý jen ti „unijní byrokrati“ nás zadlužují a peníze od nás tahají!

Možná, pane Kalousku, kdybyste místo kočkování se s Dr. Rathem pečlivěji zkoumal ekonomické a politické ledví naší současnosti, dospěl byste i k dalším „převratným“ zjištěním.

Třeba, že policisté a hasiči opravdu mohli jen těžko způsobit tíživou situaci naší ekonomiky, a přesto se budou solidárně podílet na jejím řešení deseti a více procenty ze svých platů. Nebo že ti, kteří budou přispívat na snížení rozpočtového deficitu formou vyšší DPH na potraviny, neměli možnost nijak ovlivnit vznik současného státního dluhu. Tedy oni ho nemohli ani naplánovat, přesto jej budou splácet ještě příští generace.

Naopak ti, kteří dlouhá léta pilně budovali penězovody z veřejných účtů na své, jsou hýčkáni a o jejich investice do politiky a politiků je opět velmi dobře postaráno, neboť kontinuita je zachována. To se třeba vezme papír a podepíše se platový výměr bývalému náměstkovi, přidělí se mu kancelář a příslušný pašalík. Nikdo se ho neptá, co vlastně umí, jaká je kvalita práce, kterou odvádělo možná úřednictvo, on půjčoval jen své jméno a stranické tričko. Prý ani to už není jeho, ale jeho dlouholetého známého, kdysi taky straníka, dnes podnikatele. V Mostě, Praze… Není ono to tak trochu jedno, když se kontrolují tihle lidé vlastně sami?!

Závěrem mi, pane Kalousku dovolte otázku. Je Vaše tvrzení o „kmotrovské koalici korupčního kartelu“ Vaším přesvědčením nebo jen roztrpčením nad výsledkem dění na pražské radnici? A že Vám to nevyšlo? Nebojte, možná příště.