Sociální problémy zmítají regionem - Most se sociálními byty nepočítá?

Radnice statutárního města Mostu opět při jistě správném odmítnutí podnikatelského záměru jakési pražské firmy Balte Real „objevila Ameriku“. To že řada jiných firem již nejen z Mostu, ale i dalších lokalit Mostecka (např. Janov, Obrnice, Bečov – Chanov nezmiňuji záměrně, protože to je asi „záměr“ samotných Mostečanů a další čekají) si zde de facto udělala „další odkladiště chudiny závislé na dávkách“, že se z Mostu a Mostecka stává potencionální ekonomicko-sociální bomba a odepsaný region, již nemůže nevidět jen veliký ignorant. Zajímavé je, že radnice se vyjadřuje k problému, který by měla urychleně řešit bez znalosti samotného podnikatelského záměru. Jestli je chyba na straně na informace skoupé pražské firmy, je dobře, že se to zastavilo v samotném počátku. Ale to neznamená, že sociální byty Most nepotřebuje? Naopak.

Kladu si otázku, zda odmítnutí řešit sociální bydlení není jen jakási obrana proti vlastnímu špatnému svědomí, že někdo špatně analyzoval situaci a ve volebním programu se takový logický požadavek neobjevil. Jen snad v případě KSČM, která by jej tam mít mohla, jestliže pokračovala v obsahovém zaměření svých předchozích volebních programů. To ale nikdo neví, protože mostecká KSČM svůj volební program pro volby v roce 2010 dokázala udržet v tajnosti.

V regionu, kde je nezaměstnanost na více než 16,5 % (téměř 10 000 osob), od roku 2008 stoupá a blokací prolomení těžebních limitů dále stoupne, má i koupěschopnost obyvatel sestupnou tendenci, a to i na zajištění potřeb bydlení se řada rodin dostává do svízelných životních situací. Prostě otázka sociálních bytů je na pořadu dne. Ovšem sociálních bytů ve smyslu standardu bydlení pro 21. století, nikoliv v představě některých asociálů jako holobyt. Situaci by šlo slušným způsobem řešit v souvislosti s probíhající a pomalu končící privatizací bytů Mostecké bytové, a.s., kde by volné byty nebo byty neprivatizované, nechané v držení této společnosti by byly předmětem základního fondu pro sociální bydlení. Pak by třeba mohlo začít platit, že statutární město Most je přátelské rodině.

Potvrzuje se, že pro skutečně odpovědné, kvalitní a efektivní řízení chodu města a řešení problémů jeho občanů nestačí jen včas „prokouknout nekalý záměr“ stavěný na snaze asociálně vydělávat na velice citlivém sociálním problému.