Snad dílčí analýza nejen Prohlášení OV KSČM a Klubu zastupitelů KSČM v Mostě

30.09.2015 11:51

Pominu hned první pravopisnou chybu v nadpisu i další ve zveřejněném textu, což je konec konců z tohoto zdroje normální (Klub zastupitelů KSČM v Mostě se píše opravdu s velkým K ve slově klub, jde o název a ještě ve spojení s místem působení) a zaměřím se na věcný obsah snažící se komentovat rozpad první povolební koalice Severočeši.cz, ANO a KSČM ve statutárním městě Most po volbách v roce 2014.

Dalo by se jen stručně říci a jít tzv. od toho, že jediným výsledkem rozpadu koalice je až „neskutečná aktivita“ vedení mostecké KSČM na svých webových stránkách, a nejen na nich. Ať ta či onam nebo jiná koalice ve složení ZmM bude pro občany města beze změn, a stav skoro více než desetiletý bude trvat i nadále. Prostě ani Pavel ani Petr, „vsjo rovno...“

Po delší době je zmíněné „Prohlášení…“ ojedinělou aktualitou snažící se o obsah. Jinak tam lze najít pár fotek z „komunistických pobožností“ - tu na 1. Náměstí o 1. Máje, u pomníků VMS nebo Osvobození, nebo z Terezína, kde jsou ovšem některé hezké rodinné fotografie (to se musí nechat). A také tam je stále umístěna jakási uzavřená diskuse, do níž nelze žádné názory přikládat, jen si číst zřejmě „jejich vlastní“ sebou napsané příspěvky, oslavující práci OV KSČM v Mostě nebo jeho jednotlivé funkcionářů. Stránky www.kscm-most.cz jsou prostě odstrašujícím příkladem, jak tento informační zdroj nevyužívat, protože je naprosto neaktuální, leč vystihuje stav místní mostecké organizace KSČM. Vždyť i úvodní potencionální návštěvníky oslovující text, pod nímž je podepsán současný předseda OV KSČM v Mostě R. Belej je z „pera a dílny“ Mgr. Hany Svobodové, Ph.D. A na jeho fotografii k textu přiložené se ani nestydí, že se chlubí bez dovolení cizím peřím.

OV KSČM a Klub zastupitelů KSČM v Mostě se zásadně a nahlas distancoval od toho, co se stalo a co de facto autentický zvukový záznam schůzky „korumpujících vyslanců“ SMM, ANO a KSČM zachytil, a je na něm jasně slyšet, jak jeden z účastníků, mající na několika částech schůzky hlavní slovo - zastupitel A. Sigmund - poznamenává a v podstatě omlouvá údajně z pracovních důvodů další dva iniciátory schůzky za KSČM H. Aulickou Jírovcovou a ing. J. Nováka.

KSČM se však nyní od všeho distancuje. Zajímavé! Vždyť již druhý den po „rozvalu“ koalice se objevuje v médiích informace, že pan A. Sigmund odešel od Severočechů.cz a vstoupil do Klubu zastupitelů KSČM, což se konec konců rovněž již druhý den promítlo do kontaktů na zastupitele města Mostu na webu magistrátu a pan A. Sigmund je zařazen do jmenného seznamu Klubu zastupitelů za KSČM. Např. toto se nestalo v případě odstoupivších tří radních za ANO Ing. Ilievové, Ing. B. Peštové, Ph.D. a Ing. J. Schiller, jejichž jména stále ještě dnes, v den konání ZmM jsou na webu magistrátu mezi členy Rady statutárního města Mostu. Stejně jako, byť se KSČM distancovala od všeho i konání A. Sigmunda, má jej stále v řadách Klubu zastupitelů KSČM v ZmM.

Takže na jedné straně se KSČM distancuje od veškerého konání kolem rozpadu koalice Severočeši.cz, ANO a KSČM, od aktivit kolem inkriminované schůzky „kupování“ dalších mandátů a hlasů zastupitelů, ale v podstatě hlavního aktéra - alespoň dle všech informací se to tak jeví -  A. Sigmunda má stále ve svých řadách. Jestli byl či nebyl A. Sigmund využit, resp. zneužit (ať vědomě či jen ve své „mladické“ nerozvážnosti) ukáže asi až další vývoj.

Ten dosavadní jen potvrdil, kdo, je kdo, a co je co. Ukázal ledví všech protagonistů této skoro již historicky, v periodách opakujících se „mosteckých taškařic“. Tak což si jen tak zanotovat – „směj se paňáco…“