Slušná manipulace, resp. naletěli všichni?

20.04.2012 21:49

Zákonodárci nějak rozhodli a všechny nižší struktury od kraje až po obce si vyložily rozhodnutí dle svého vnímání či spíše „dle své planety“ (rozumějte „potřeb“ vypořádat se s nepohodlnými, odbojnými a jinak „potrefenými“ řediteli škol). Rozhodnutí se týkalo nastavení výkonu funkce ředitele školy na pevnou dobu (tuším, že 6 let). Radní kraje i měst a obcí toho využili, a ačkoliv byl výklad ministerstva volnější a hovořil o možnosti nikoliv „musu“ vypsat nová výběrová řízení na funkce ředitelů škol, vyhlásili výběrová řízení na tyto funkce tzv. unblock, tedy na všechny školy, které ve svých gescích mají.

A tak si údajně konečně radní Lomu mohou “podat a vyřídit účty“ s odbojnou a neposlušnou ředitelkou ZŠ a MŠ Lom Coubalovou. Magistrátní borci z Mostu na čele s tajemnicí Boudovou (SMM a spol. jsou jen v jejím podnájmu, protože školství v podstatě z nich nikdo nerozumí) si připravilo pole působnosti k vyřízení účtů hned s několika řediteli najednou. Minimálně s ředitelkou od června 2012 uzavírané 16. ZŠ Most I. Šabkovou a ředitelem 1. ZŠ Most J. Kohoutem. Oba jsou totiž právě u tajemnice magistrátu Boudové již od dob jejího působení ve funkci vedoucí školského odboru MmM tzv. na indexu a ve značné neoblibě. Je velice kouzelné (tvrdí to alespoň dobře informované zdroje z magistrátu), jak se „režisérům mosteckého komunálního podsvětí“ podařilo zatím vše naorganizovat - my nic, to rodiče, veřejnost, občané… Jak informoval Mostecký deník v redakční zprávě dne 19. 4. 2012 pod názvem „Zaměstnanci 1. ZŠ a rodiče zpochybňují peticemi výběr ředitele školy“, je údajně rozhodnuto a novou ředitelkou má od nového školního roku 2012 až 2013 bývalá ředitelka 16. ZŠ Most, říká si ulice, obchod i … proboha ordinace lékařů!   

Chtělo by se říci opravdu majstrštyk! Rodiče se nechali někým „bezejmenným“ zmanipulovat, že se tak děje, že je zde cosi nekalého naorganizováno a dá se asi předpokládat, že situace, informuje-li zpráva MD objektivně, je nastavena tak, že výsledek dopředu takto ovlivňovaného výběrového řízení má velkou šanci „spláchnout“ oba dva uváděné kandidáty na post ředitele 1. ZŠ Most – jak již údajně „jistou a hotovou“ I. Šabkovou, tak stávajícího ředitele též vstupujícího do „výběrka“ J. Kohouta. Zdůvodnění bude asi strohé, přesvědčivé a rádoby velice slušné, reagující na tuto celkovou „občanskou, uličně obchodně ordinační“ situaci. Mohlo by znít: „Aby nedošlo k jakýmkoliv podezřením, že někdo něco ovlivňoval, bude to někdo jiný“…, konečně poslušný a vedení magistrátu, resp. jejího tajemnici příslušně vděčný člověk. Konečně, jak náměstek primátora za školství „zodpovědný“, L. Pitín, pravil slovem světce – konečné rozhodnutí bude mít Rada statutárního města Mostu, pardon radní, což je údajně dle některých znalých mnohem horší. 

No, uvidíme, řekl slepý a dodal, necháme to koňovi, ten má větší hlavu. Já bych jen dodal, pokud se budeme jako občané města nechávat takto manipulovat, ovlivňovat hlasy jedna paní povídala, na ulici se říká (když to je většinou hlas z Radničního 1 nebo ul. ČSA) a nakonec ovládat, pak si fakt nestěžujme, držme hubu a „družstevně svazácký“ krok ….  

Hezký, dobrý nový školní rok a před tím samozřejmě nejdříve hezké prázdniny přeje všem slušným pedagogům a zaměstnancům základních a mateřských škol statutárního města Mostu - Vlastimil Balín